'Raad Breda heeft weinig grip op organisaties die gemeentetaken uitvoeren'

19 februari 2015 om 18:49
nl
Bedrijfjes en organisaties die gemeentetaken uitvoeren, blijven voor de Bredase gemeenteraad nog behoorlijk onder de radar. Dat concludeert de Rekenkamer van de stad. Dit is een groeiend probleem omdat er steeds meer van dit soort constructies zijn en er steeds meer geld mee gemoeid is.
Geschreven door

Het gaat om zelfstandige organisaties waarvan de gemeente eigenaar of aandeelhouder is. Zij voeren taken uit voor de gemeente. Denk dan aan jeugdzorg of WMO, maar ook organisaties die zich bezighouden met belastingen en veiligheid.
Zo is de gemeente Breda (mede-)eigenaar van tien bv's, nv's of stichtingen, twaalf maatschappelijke regelingen en zes samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in West-Brabant.
'Informatie summier'Die organisaties worden steeds belangrijker omdat de overheid meer taken aan de gemeente overlaat. De Rekenkamer van Breda heeft onderzoek gedaan naar de verbanden tussen die organisaties en de Bredase politiek. De informatie die de gemeenteraad krijgt over de organisaties is summier, zo concludeert de Rekenkamer.
Dat komt onder andere omdat het vaak onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. De overheid benadrukt dat gemeenteraden gewoon zelf beslissingen over die organisaties kunnen nemen, daarmee ligt de bal bij de raad.
DwingenderDe Rekenkamer adviseert de raad daarom om strakkere afspraken over (informatie over) begrotingen te maken met de organisaties. De bemoeienis van de raad moet 'een dwingender karakter' krijgen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.