Cadet arbeidsongeschikt door training: bond wil praten

24 maart 2015 om 09:24
nl
Een vrouwelijke cadet is tijdens een oefening van de KMA in Breda zo zwaar toegetakeld door ouderejaars dat zij door blijvend letsel niet langer inzetbaar is als militair en ontslagen is.
Geschreven door

Naar aanleiding daarvan moet er een gesprek komen over gezondheidsrisico's die militairen lopen tijdens oefeningen. Dat vindt de militaire vakbond AFMP. Die wil daarover in gesprek gaan met Defensie.
VechtsportDe cadet liep het letsel in december 2008 op bij een training op Fort Altena in Werkendam. Daarbij werd haar onder meer de weg versperd door ouderejaars. Die waren getraind in vechtsport en droegen volledig beschermende kleding. De deelnemers aan de training hadden tijdens de oefening niet meer dan hoofdbescherming, een bitje en een toque als bescherming.
Op filmopnames is volgens de vakbond te zien dat de ouderejaars de passerende cadetten rake klappen gaven, ook op onbeschermde lichaamsdelen. Dat fysieke geweld ging door toen de cadetten op de grond vielen.
De instructeur die toezicht hield op de oefening had opdracht gekregen om niet in te grijpen om een einde te maken aan het geweld, zo schrijft de AFMP in de jongste uitgave van haar bondsblad.
TromboseDe vrouwelijke cadet hield aan de oefening niet alleen blauwe plekken over maar ook trombose in haar bekken. Dat ging later over in een zogenoemd posttrombotisch syndroom. Dat leidde tot het ontslag van de vrouw. Samen met de militaire vakbond is zij naar de Centrale Raad van Beroep gestapt. Daar kreeg de vrouw gelijk.
Inzet was de vraag of het incident aangemeld had moeten worden als een dienstongeval en niet als bedrijfsongeval, zoals Defensie deed. Bij een dienstongeval wordt alle door de vrouw geleden schade vergoed, in het geval van een bedrijfsongeval wordt de achteruitgang in inkomsten slechts gedeeltelijk vergoed. Ook kan er in dat geval geen aanspraak worden gemaakt op smartengeld.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.