Staatssecretaris: koeien horen in de wei en dus moet er voldoende grond voor ze zijn

30 maart 2015 om 10:18
nl
Koeien horen in de wei, vindt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Om te voorkomen dat de dieren in de toekomst op stal staan, moeten de melkveebedrijven zorgen dat er voldoende grond is waarop hun vee buiten kan staan. Dat schrijft ze maandag aan de Tweede Kamer.
Geschreven door

Met name in Brabant staan veel melkveebedrijven. Een groot deel daarvan was verantwoordelijk voor de flinke groei van het aantal megastallen in Nederland. De enorme melkveebedrijven namen sneller toe dan bijvoorbeeld de pluimveebedrijven.
Lees ook: Aantal bedrijven met megastallen explosief toegenomen, vooral in Brabant
Dijksma vindt dat de melkveebedrijven over voldoende grond moeten beschikken om de dieren naar buiten te kunnen laten gaan en er koeienmest op kwijt te kunnen. Bedrijven die harder groeien en meer mest produceren, moeten ieder jaar aantonen dat ze daarvoor nog voldoende grond hebben om zo de schadelijke stoffen uit de mest kwijt te kunnen.
Vooral gevolgen voor grote bedrijven met weinig grondVooral bedrijven met veel koeien op weinig grond zullen de gevolgen merken. Een bedrijf dat na uitbreiding meer dan vijftig kilo mest per hectare extra produceert, moet meer dan de helft van de mest op eigen grond kwijt kunnen.
Bij tussen de twintig en vijftig kilo meer mest per hectare moet een bedrijf dat wil groeien een kwart ervan op het eigen bedrijf gebruiken. Voor bedrijven die genoeg grond hebben of een fosfaatoverschot hebben van minder dan twintig kilo per hectare, hebben de nieuwe regels geen gevolgen.
Melkquotum stoptDijksma wil zo de verwachte groei van de melkveebedrijven in goede banen leiden. Op 1 april vervalt het Europese melkquotum dat ruim dertig jaar geleden werd ingesteld om geen boterbergen en melkplassen te krijgen. Melkboeren mogen dan weer zoveel melk produceren als ze willen of kunnen, zonder een boete te krijgen.
"Grondgebondenheid van de melkveehouderij verhoogt het maatschappelijk draagvlak en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de sector. Het beschikken over voldoende grond is daarbij ook een basisvoorwaarde voor de weidegang", aldus de bewindsvrouw die in 2020 liefst tachtig procent van alle koeien weer in de wei ziet lopen. "De koe in de wei is een onmisbaar onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap."
Een meerderheid in de Tweede Kamer van in elk geval VVD, PvdA en D66 steunt de nieuwe regels die staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft opgesteld voor melkveehouders.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.