Microfoons gaan lawaai van JSF's op vliegbasis Volkel meten

DEN BOSCH - Er komen microfoons die het lawaai van de JSF op en rond vliegbasis Volkel en Leeuwarden gaan meten. Ze houden in de gaten of het geluid van de vliegtuigen binnen de afgesproken norm blijft. Dat is de afspraak die het ministerie met de Stuurgroep Geluidsmeetnet Leeuwarden-Volkel heeft gemaakt.
Nu zijn er nog F-16's op Volkel, maar die worden straks vervangen door JSF's. Veel omwonenden zijn bang dat dit type straaljager veel meer herrie maakt.

Om dat te kunnen meten wordt het geluidsmeetnet niet alleen uitgerold rond de vliegbasis. Ook in een aantal woonwijken komen er microfoons te hangen die geluidspieken kunnen registreren.


Meer informatie
Een geluidsmeetnet is niet de enige wens van omwonenden. De stuurgroep dringt ook aan op een duidelijke informatievoorziening over de JSF.

Omwonenden willen informatie over vliegroutes, geluidsniveaus en activiteiten.