'Pgb moet en zal beter', Den Bosch doet klemmend beroep op staatssecretaris Van Rijn en SVB

19 mei 2015 om 17:44
nl
In een brief aan staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) vraagt de gemeente Den Bosch dinsdag dringend aandacht voor de problemen rondom het persoonsgebonden budget (pgb). ‘Het moet en zal beter’, zo luidt de conclusie van een onderzoek dat de gemeente zelf liet uitvoeren. Den Bosch wil daarom meer samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Geschreven door

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Sinds 1 januari is het zogeheten ‘trekkingsrecht’ ingegaan en regelt de SVB de uitbetaling van het pgb.
De SVB mag alleen nog betalingen doen aan zorgverleners als er een goedgekeurde zorgovereenkomst is. Sindsdien regent het klachten van zorgverleners die niet of te laat hun geld krijgen.
Den Bosch vreest voor situatieVolgens staatssecretaris Martin van Rijn zijn de grootste problemen al voorbij. Een onderzoek dat de gemeente Den Bosch liet uitvoeren onder 440 pgb-houders wijst daar niet op.
“Vooralsnog lijken de kosten om het trekkingsrecht in te voeren met alle daaruit voorkomende aanloopproblemen in geen enkele verhouding te staan tot de baten”, zo schrijft de Bossche wethouder Paul Kagie namens het college.
Het gemeentebestuur stelt daarom voor om de SVB zo veel mogelijk te ondersteunen. Zo nodigt Den Bosch de SVB uit om met de gemeente voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Ook wil de gemeente extra capaciteit beschikbaar stellen om de SVB te ondersteunen.
Daarnaast wil de gemeente een uitnodiging sturen aan pgb-houders die, ‘waarschijnlijk door gebrek aan eigen inzicht’, te veel declareren. Den Bosch wil bovendien ‘zorgvuldig monitoren of de SVB de Bossche inwoners op tijd en volgens de afspraken betaalt’.
OnderzoeksresultatenRuim een derde van de ondervraagde pgb-houders zegt niets positiefs te vinden aan 'het nieuwe pgb'. Sommigen zouden al maanden wachten op uitbetaling van ingediende declaraties. Daarnaast klagen pgb-houders volgens het onderzoek over administratieve rompslomp, een gebrek aan informatievoorziening en slechte bereikbaarheid van de SVB.
Ruim 94 procent van de zorgverleners die hun gewerkte uren correct declareren, krijgt binnen vijf tot tien dagen uitbetaald. Dat schreef de staatssecretaris maandag aan de Tweede Kamer, die hem tot 15 mei de tijd had gegeven het systeem op orde te krijgen.
Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de pgb-kwestie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.