Mestverwerker Bio Spares krijgt langer lucht van rechter, provinciebestuur aan zet

DEN BOSCH - Al bijna vier maanden ligt er mest op een stuk grond van Staatsbosbeheer in Nistelrode. De mest is afkomstig van mestverwerker Bio Spares en had al lang opgeruimd moeten zijn. De rechter betwijfelt of het bedrijf goed kan functioneren, maar toch mag Bio Spares onder voorwaarden blijven draaien.
Een definitieve uitspraak komt er pas wanneer Gedeputeerde Staten (GS) een besluit hebben genomen over een bezwaar dat het bedrijf heeft ingediend. Het dagelijks bestuur van de provincie wil de vergunning van Bio Spares intrekken, omdat het bedrijf regels aan de laars lapt.

'Verwijtbare nalatigheid'
De rechter kon dit woensdag met eigen ogen constateren. Het terrein van Staatsbosbeheer bleek nog steeds niet opgeruimd te zijn. Er ligt mest, die was weggestroomd uit een bassin. Bovendien was een deel van het spul vastgekoekt op een aangrenzend stuk grond. De rechter spreekt van verwijtbare nalatigheid.

Hij heeft niet tot sluiting besloten, omdat Bio Spares inmiddels is opgegaan in BIQ Group NV in Den Haag. De leiding hiervan wil graag in overleg met Staatsbosbeheer. Bovendien kan de mestinstallatie met enkele technische aanpassingen zonder risico’s voor de omgeving functioneren.

'Voldoende capabel?'
GS onderzoeken ondertussen of de nieuwe eigenaar voldoende capabel is voor de bedrijfsvoering in Nistelrode. Het resultaat hiervan wordt meegenomen in de behandeling van het bezwaar dat was aangetekend tegen het besluit van het provinciebestuur om de vergunning in te trekken.

Een besluit hierover wordt op korte termijn verwacht. GS hadden de rechter in januari gevraagd Bio Spares stil te leggen.