Nieuw onderzoek: Brabant wat kunst betreft zevende in rijtje van provincies - Omroep Brabant

Nieuw onderzoek: Brabant wat kunst betreft zevende in rijtje van provincies

18 juni 2015 om 16:45
nl
Weinig theaters, weinig monumenten, weinig boekhandels, weinig geld, weinig internationaal aansprekende kunstenaars... Onderzoekers hebben geprobeerd de cijfers over het Brabantse culturele leven duidelijk op een rijtje te krijgen. Het beeld dat het rapport schetst, blijft in ieder geval achter bij de ambities die veel bestuurders al jaren uiten. Economisch mag de provincie goed scoren, cultureel is het wat minder.
Geschreven door

Brabant doet het wat de kunst en de cultuur betreft minder goed dan naar de grootte van de provincie verwacht mag worden. Uit onderzoek dat vandaag naar buiten komt, blijkt dat Brabant in het rijtje provincies op kunstgebied op de zevende plaats komt. Wat economische prestaties betreft, staat Brabant in het rijtje provincies meestal in de top 3.
AchterblijftVeel Brabanders hebben al lang het gevoel dat de provincie op cultureel gebied achterblijft. De gooi naar de titel Culturele Hoofdstad 2018 was een poging daar wat aan te doen. Ook het Brabant-C fonds, dat met 25 miljoen van de provincie kunstzinnige projecten ondersteunt, is bedoeld om Brabant een kunstzinnige zetje te geven.
Veel cijfers Vier Brabantse organisaties hebben een onderzoeksbureau dit jaar de opdracht gegeven cijfers te verzamelen over de culturele positie van Brabant. De bedoeling was om een benchmark neer te zetten: een rijtje getallen waarmee over een paar jaar ook bekeken kan worden of de provincie gestegen of gedaald is ten opzichte van andere provincies. De onderzoekers hebben hard moeten werken om cijfers te vinden die ze met andere provincies konden vergelijken; het grootste deel van het cijfermateriaal is dan ook van 2013 en 2014.
GeldstroomHet onderzoek kijkt naar het aanbod van kunst in de provincie, naar het aantal mensen dat naar kunst komt kijken of zelf kunst maakt en de geldstromen. Ook vragen de onderzoekers zich af of Brabantse kunstenaars buiten de provincie erg opvallen. Op al deze terreinen is informatie verzameld en Brabant scoort telkens een zesde of een zevende plaats in het rijtje van provincies.
Dat het rijk weinig in Brabant investeert, is al lang bekend. Landelijk ligt het gemiddelde op 22 euro per inwoner, in Brabant op 3,30 euro. Maar ook de Brabantse gemeenten investeren minder in kunst dan het landelijk gemiddelde van 96 euro per inwoner per jaar; in Brabant is dat gemiddelde nog net geen 80 euro.
Kunst even belangrijk als economie Brabantse politici hebben herhaaldelijk gezegd dat ze graag willen dat de provincie op kunstgebied even belangrijk wordt als op economisch gebied. Daarvan is dus op dit moment nog geen sprake. Het nieuwe rapport ligt inmiddels bij de provincie en de gemeenten.
Het is voor het eerst dat de culturele positie van de provincie op zo'n cijfermatige manier is doorgelicht. De onderzoekers hebben aan het eind van hun stuk nog een wensenlijstje opgeschreven; op een aantal gebieden bleek het onmogelijk om bruikbare cijfers te vinden.
Wat de provincie in de cijfers ook parten speelt, is het grote aantal inwoners. Zo heeft Brabant bijvoorbeeld absoluut gezien heel erg veel boekwinkels maar als je het cijfer per hoofd van de bevolking neemt, zakt de provincie ver naar beneden in het klassement. Andere provincies die zo veel inwoners hebben, zijn Noord- en Zuid-Holland; dat zijn Randstadprovincies waar de cultuur al veel langer een belangrijke plaats inneemt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.