Kans op smog in zuiden van het land

30 juni 2015 om 21:15
nl
Vanaf woensdag is in Nederland kans op smog door ozon. De hoge ozonconcentraties komen woensdag vermoedelijk vooral in het zuiden van het land voor.
Geschreven door

De dagen daarna krijgt heel Nederland ermee te maken, zo verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
KlachtenSmog kan klachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen en bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Mensen met die klachten wordt geadviseerd om 's middags en ook het begin van de avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.
Als je last hebt van smog door ozon kan dat te merken zijn door irritatie aan ogen, neus en keel (hoesten en kortademigheid).
Vervuilende stoffenSmog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden. De vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dagen met hoge ozonconcentraties zijn vaak warme dagen met hoge zonkracht en weinig wind uit het zuidoosten.
Tijdelijke maatregelen in periodes van smog door ozon, zoals het stilleggen of verminderen van het verkeer, hebben volgens het RIVM nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van ozon wordt vooral bereikt door de uitstoot van verkeer en industrie structureel terug te brengen, dus schonere auto's en schonere fabrieken.  

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.