Advies: Philharmonie Zuidnederland moet kiezen tussen Eindhoven en Maastricht anders subsidie kwijt

DEN HAAG - De Philharmonie Zuidnederland moet kiezen voor één vestigingsplaats. Volgens de Raad voor Cultuur gaat de kwaliteit van het orkest er niet op vooruit als de Philharmonie deels in Maastricht én deels in Eindhoven blijft. De Raad vindt dat de Philharmonie geen rijkssubsidie (ruim zeven miljoen euro) verdient als het orkest die situatie niet verandert.
De Raad voor Cultuur komt vandaag met het advies over de Basis Infrastructuur. Dat zijn bijna 120 belangrijke culturele instellingen die van het rijk subsidie voor vier jaar krijgen. Bijvoorbeeld het rijksmuseum, de symfonieorkesten en de belangrije theatergezelschappen.

De Raad is niet alleen kritisch over de Philharmonie Zuidnederland. Het Zuidelijk Toneel verdient volgens de raad ook geen subsidie (1,6 miljoen) tenzij de ingediende plannen grondig worden herschreven. Opera Zuid dat in Maastricht zit maar ook voor Brabant werkt, krijgt eenzelfde soort beoordeling: geen subsidie tenzij het operahuis nieuwe en betere plannen indient.

Theater Artemis doet het goed
Niet alle Brabantse instellingen krijgen zo'n koude douche. Theater Artemis uit Den Bosch verdient volgens de Raad de aangevraagde subsidie (bijna zes ton), net als expositieruimte MU in  Eindhoven (vijf ton) en het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk (drie ton).

Het Van Goghhuis in Zundert had voor de komende jaren ook om rijksgeld gevraagd. Daar wil de Raad voor Cultuur echter niet aan. De raad vindt het Van Goghhuis nog té veel een regionale instelling die bovendien geen schilderijen of tekeningen van Van Gogh in bezit heeft.

Philharmonie Zuidnederland
De Philharmonie Zuidnederland is vier jaar geleden ontstaan door een door bezuinigingen afgedwongen fusie van het Limburgs Symfonie Orkest én Het Brabants Orkest. Door dit verleden werkt de nieuwe organisatie met twee vestigingsplaatsen: Eindhoven en Maastricht. In beide plaatsen wordt door musici gerepeteerd.

Daarnaast waren de twee vestigingsplaatsen een gevolg van de behoefte van beide provincies om een 'eigen' orkest te hebben. Vooral dat gegeven zou het 't orkest wel eens moeilijk kunnen maken om een van die twee vestigingsplaatsen op te geven.

Zuidelijk Toneel
Het Zuidelijk Toneel heeft door het lange ziekbed van de inmiddels overleden artistiek leider Matthijs Rümke een moeilijke tijd achter de rug. De Raad voor Cultuur zegt vertrouwen te hebben in de nieuwe leidsman Piet Menu maar vindt dat de plannen van het gezelschap duidelijker moeten.

Daarbij wordt ook de binding met de regio als punt van zorg genoemd. Ook hier is de Raad voor Cultuur erg duidelijk: de aanvraag van Het Zuidelijk Toneel wordt afgewezen maar het gezelschap krijgt een herkansing.

Advies aan de minister
Het stuk van de Raad voor Cultuur is een advies aan minister Jet Bussemaker. Elke keer na zo'n advies worden de minister én de Tweede kamer overspoeld door kunstinstellingen die het er niet mee eens zijn. Het is aan Bussemaker om voor Prinsjesdag met een definitief voorstel te komen dat dan door het parlement moet worden goedgekeurd.


Onrust
Intendant Stefan Rosu van philharmonie zuidnederland zegt dat het advies voor onrust zorgt. Hij wijst erop dat het kiezen voor één standplaats nu niet mogelijk is: "Er is een logistiek probleem, omdat wij zowel in Eindhoven als Maastricht te weinig plek hebben voor een heel orkest".

Rosu vraagt zich af of de minister het advies overneemt. Ook ziet hij problemen omdat zowel de provincies Limburg als Brabant meebetalen aan het orkest. Bij een keuze voor Maastricht of Eindhoven zou dat kunnen veranderen. Rosu wil met alle betrokken partijen in gesprek gaan, maar denkt niet dat het advies op korte termijn uitvoerbaar is.