'Privacy van kinderen in de jeugdzorg in groot gevaar'

14 augustus 2015 om 15:05
nl
De privacy van kinderen in de jeugdzorg in Midden-Brabant is in gevaar. Dat vindt de bestuurder van een Brabantse zorginstelling. De zorgbestuurder vindt dat gemeenten slecht omgaan met de privacy van kinderen. Omdat hij als hulpverlener afhankelijk is van diezelfde gemeenten, wil hij anoniem blijven. Gemeenten moeten namelijk declaraties van kosten voor jeugdhulp goedkeuren.
Geschreven door

Het probleem speelt sinds de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten zijn gegaan. Er is een wet in de maak die de privacy binnen de jeugdzorg moet gaan regelen, maar in de tussentijd moeten gemeenten het zelf doen.
Vanwege de onduidelijkheid ligt er inmiddels een advies van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dat door het ministerie is overgenomen en waar gemeenten zich aan moeten houden.
Uit een rondgang van Omroep Brabant en BN DeStem blijkt dat sommige gemeenten hulpverleners vragen om privacygevoelige gegevens zoals verwijsbrieven van huisartsen en zelfs behandelplannen. Betrokkenen kunnen op die manier zien voor welke problemen een kind hulp nodig heeft en dat staat haaks op het advies van het CBP.
'Grof schandaal'De bestuurder maakt zich daar ernstig zorgen om. "Het is onbegrijpelijk dat er nu pas iets naar buiten sijpelt. Hier is sprake van een grof schandaal."
Sommige gemeenten hebben een speciaal team van mensen met beroepsgeheim die de declaraties behandelen. Die maatschappelijk werkers en andere specialisten in die teams leveren sommige zorg zelf.
Dat geldt bijvoorbeeld voor Waalwijk en Heusden. Beide gemeenten vragen om een verwijsbrief van de huisarts en, als er een zorgaanbieder wordt ingeschakeld, om behandelplannen. Privacygevoelige informatie van kinderen, maar volgens de gemeenten is die privacy gewaarborgd, omdat de leden van de teams beroepsgeheim hebben.
GrondslagHet CBP wil niet specifiek op de voorbeelden ingaan, maar in het algemeen geldt het volgende: "Beroepsgeheim rechtvaardigt op zichzelf niet dat iemand toegang heeft tot medische gegevens of deze mag verwerken. Voor elke verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens geldt dat er een geldige reden (grondslag) nodig is voor deze verwerking", aldus het CBP.
Zo'n geldige reden kan zijn dat een gemeente aanwijzingen heeft dat er gefraudeerd wordt met declaraties.
Het Eindhovens Dagblad besteedde onlangs aandacht aan dezelfde problematiek in de regio Zuidoost-Brabant. De bestuurder van de zorginstelling beweert dat de gemeenten de kritiek daar serieus nemen, maar dat in de regio Hart van Brabant waar bijvoorbeeld Tilburg onder valt, de problemen veel groter zijn.
DiscussieZo zouden gemeenten mails met gevoelige informatie over betrokken kinderen via niet beveiligde verbindingen versturen en in veel gevallen om verwijsbrieven en behandelplannen vragen. De gemeente Tilburg ontkent dit en zegt nooit om behandelplannen of verwijsbrieven van huisartsen te vragen.
Wel worden mails verstuurd. Daarin staat onder meer de startdatum van de zorg. In West-Brabant zeggen alle ondervraagde gemeenten, zoals Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda, nooit om behandelplannen en nooit om verwijsbrieven van huisartsen te vragen.
De zorgbestuurder hoopt dat er een discussie op gang komt over de problemen die er in zijn ogen spelen: "Het is erger dan wordt geschetst".

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.