'Chantage' door CZ Zorgkantoor Tilburg: Hanny moet bezwaar intrekken om pgb terug te krijgen

20 augustus 2015 om 20:07
nl
Het CZ Zorgkantoor in Tilburg heeft gedreigd om een persoonsgebonden budget (pgb) niet uit te keren aan een patiënt, totdat zij een lopend bezwaar bij de zorgverzekeraar introk. De zorgverzekeraar zette de patiënt onder druk, nadat onenigheid was ontstaan over het pgb van de vrouw in het buitenland.
Geschreven door

Hanny heeft een dwarslaesie en daarom een indicatie voor een pgb. Daarmee kan zij, ook als ze in het buitenland is, zorg inkopen. Voor haar gezondheid is zwemmen en zon belangrijk en daarom vertrok zij samen met haar man een paar maanden naar het buitenland.  
Binnen EuropaHanny kreeg eerder een brief van het CZ Zorgkantoor waarin stond dat zij maximaal dertien weken buiten de Europese Unie mocht verblijven. Na die tijd zou het pgb worden ingetrokken. Maar omdat Hanny binnen de Europese Unie verbleef, dacht zij langer dan die dertien weken recht te hebben op haar pgb. Ze meldde haar tijdelijke vertrek naar het buitenland bij CZ.
Eenmaal in het buitenland krijgt Hanny een brief van CZ, waarin staat dat haar pgb wordt stopgezet. Hanny maakt bezwaar, omdat ze niet wist dat ze ook maar dertien weken binnen Europa mocht verblijven met recht op haar pgb. Ze keert halsoverkop terug naar Nederland om haar pgb niet mis te lopen.
Onder drukDan komt het Zorgkantoor met een opmerkelijke mededeling: Hanny kan haar pgb weer krijgen, maar alleen als zij haar bezwaar intrekt. "Chantage", vindt SP-Kamerlid Renske Leijten. "Dit kan echt niet. Zij is behoorlijk voor het blok gezet. Ze hadden haar bezwaar gewoon officieel moeten behandelen."
Volgens Leijten had het CZ Zorgkantoor vooraf duidelijker moeten communiceren wat de termijn van een verblijf binnen de Europese Unie is voor mensen met een pgb-indicatie. "Het Zorgkantoor had haar kunnen bellen om de onduidelijkheid weg te nemen, maar zo abrupt een pgb stopzetten kan niet." Leijten heeft staatssecretaris Van Rijn (Zorg) om opheldering gevraagd. Ze wil ook weten wat de wettelijke termijn is voor een verblijf in het buitenland, zonder het pgb te verliezen.
Bezwaar ingetrokken Noodgedwongen heeft Hanny haar bezwaar bij het CZ Zorgkantoor moeten intrekken, om haar zorg te kunnen blijven inkopen.
Zorgverzekeraar CZ ontkent dat ze gedreigd hebben om Hanny's pgb te stoppen als ze haar bezwaar zou intrekken.
Uit privacy-overwegingen is de naam van de patiënt gefingeerd.  

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.