Bouw varkensstallen Hulsel gaat niet door

DEN BOSCH - Een veehouder uit Hulsel mag voorlopig niet beginnen met de bouw van twee nieuwe varkensstallen. De rechter vernietigde maandag de hiervoor verleende vergunning.
De gemeente Reusel-De Mierden verleende in mei 2015 een vergunning aan de veehouder om twee nieuwe varkensstallen op zijn terrein te bouwen. Hierop stapten twee omwonenden naar de rechter. Zij vrezen voor meer geur-, verkeers- en geluidsoverlast.

De gemeente week bij het verlenen van de vergunning af van het bestemmingsplan. Er moest worden onderzocht of de kans op geurhinder voor bijvoorbeeld huizen in de omgeving niet hoger is dan een bepaald percentage. Er werd een beoordeling gemaakt op basis van een handreiking uit 2001.

GGD-onderzoek niet meegenomen
Voordat de gemeente de vergunning verleende aan de veehouder in Hulsel, verscheen echter een groot onderzoek van de GGD en het IRAS-instituut waaruit blijkt dat er veel sneller sprake is van geurhinder dan voorheen werd aangenomen. De omwonenden wezen op dit rapport. De rechter schakelde een deskundige in en die vond dat de gemeente niet zomaar voorbij had moeten gaan aan het onderzoek van de GGD.

Nieuwe knelsituatie gecreëerd
De gemeente had volgens de rechter moeten verantwoorden waarom ze toch heeft beoordeeld op basis van de oude handreiking uit 2001. Nu veroorzaakte de gemeente het risico dat een nieuwe knelsituatie wordt gecreëerd als de bevindingen van het GGD-onderzoek kloppen.

Dit staat haaks op de bedoelingen van de provinciale verordening. Mede daarom vernietigt de rechtbank de verleende vergunning.