Video

CZ: steeds meer betalingsregelingen voor premie zorgverzekering

16 oktober 2015 om 12:59
nl
CZ in Tilburg treft steeds meer regelingen met mensen die de premie voor hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen. In 2012 waren dit er zo'n 70.000, in 2014 191.000 en aan het einde van dit jaar verwacht CZ dat er 216.000 betalingsregelingen zijn getroffen met klanten.
Geschreven door

De Tilburgse zorgverzekeraar, met 3,4 miljoen klanten een van de grootste van Nederland, zegt dat het al een paar jaar actief preventiebeleid heeft om wanbetalers te voorkomen. Met klanten wordt gekeken hoe de premie later kan worden betaald. Door betalingsregelingen te treffen is het aantal klanten dat al minstens een half jaar helemaal niks betalen bij CZ gedaald.
CBS-cijfersVolgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt landelijk het aantal mensen dat de premie voor de zorgverzekering niet betaalt juist toe. In vijf jaar tijd is dit aantal met ruim een vijfde (22 procent) toegenomen tot 298.000. Jongeren, mannen, mensen met lage inkomens, ontvangers van een uitkering, alleenstaande ouders en allochtonen zijn vaker wanbetaler dan gemiddeld.
Eind vorig jaar stond volgens het CBS 1 op de 45 volwassenen te boek als wanbetaler. In 2010 liep 1 op de 53 fors achter met het betalen van de zorgpremie.
JongerenBij jongeren tot 35 jaar heeft 1 op de 29 al minstens een half jaar de premie niet betaald, bij de 65-plussers is dit 1 op de 250. Opvallend is ook dat vrouwen veel minder vaak wanbetaler zijn dan mannen: 1 op de 59 vrouwen vergeleken met 1 op de 37 mannen.
Volgens het statistiekbureau hebben wanbetalers veel lagere inkomens dan mensen die de zorgpremie wel betalen. Zo verdient de laatste groep gemiddeld 25.000 euro per jaar, bij wanbetalers is dit ongeveer 16.000 euro. Onder de mensen met een inkomen lager dan 16.000 euro is 1 op de achttien wanbetaler. Bij mensen in de bijstand gaat het zelfs om 1 op de 7.
AllochtonenHet CBS constateert ook dat jongere allochtonen bijna drie keer zo vaak betalingsachterstanden hebben vergeleken met autochtone jongeren. Onder Antillianen (1 op de 7) is het aandeel wanbetalers is het hoogst, gevolgd door Surinamers (1 op de 12).
Iemand die blijft weigeren te betalen wordt na een half jaar door de zorgverzekeraar overgedragen naar het Zorginstituut om de incassoprocedure over te nemen. De premie wordt dan ingehouden op het inkomen. Voor wanbetalers is dit een zeer ongunstige regeling. Het instituut legt niet alleen beslag op de maandelijkse zorgpremie, maar legt ook een forse boete op.
Wel verzekerdIn totaal wordt er 140 euro per maand ingehouden. Pas als de schuld volledig is afgelost kunnen mensen weer uit deze regeling. Wanbetalers blijven in deze periode wel gewoon verzekerd bij hun huidige zorgverzekeraar. Bij de een duurt het langer dan de ander om uit de regeling te komen.
Volgens het Zorginstituut wordt bij zo'n 100.000 mensen al vier tot vijf jaar op deze manier de premie geïnd. Meer dan 200.000 wanbetalers zitten 'slechts' enkele maanden bij het Zorginstituut.
Vriendelijk verzoekVoordat slechte betalers worden aangemeld bij het instituut proberen zorgverzekeraars eerst zelf de premie te innen. Dat begint met een vriendelijk verzoek. Daarna volgt een aanmaning.
Daarbij wordt ook meteen een betalingsregeling aangeboden. Na twee maanden valt dezelfde betalingsherinnering nog een keer op de mat. De laatste aanmaning wordt na vier maanden verstuurd met de waarschuwing over de gevolgen het Zorginstituut.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.