Gemeenteraad Vught beslist over ombouw N65 en spoor

2 december 2015 om 11:51
Wachten op privacy instellingen...
Wachten op privacy instellingen...
Wachten op privacy instellingen...
Wachten op privacy instellingen...
Wachten op privacy instellingen...
Wachten op privacy instellingen...
Wachten op privacy instellingen...
Omroep Brabant
1/8 Marijke Dirkson van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de N65
Een spannende dag voor de inwoners van Vught. De gemeenteraad neemt woensdag haar standpunt in over de verbouwing van de N65 en het spoor.
Profielfoto van Schalkens Daisy
Geschreven door
Schalkens Daisy

De veranderingen houdt de gemoederen in Vught flink bezig. Afgelopen maandag was er een hoorzitting waar ruim vijftig mensen hun zegje deden. Ze zijn bijvoorbeeld bezorgd over de waarde van hun huis en de leefbaarheid in hun wijk.  
[tweet:body:https://twitter.com/FonsPotters/status/671388692947275776]
Het spoorDoor het groeiende aantal treinreizigers en groeiende goederenverkeer moet het spoor door Vught worden verbreed. Er liggen nu drie spoorbanen en dat gaan er vier worden in Vught-Noord. Daarnaast worden de sporen richting Eindhoven verdiept aangelegd. Daarvoor zijn er twee mogelijkheden onderzocht en de gemeenteraad spreekt vanavond haar voorkeur hierover uit.
Het verschil tussen beide varianten zit hem in de locatie van de verdieping. Bij de ene variant, V3 Oost Verkort komt de verdiepte spoorbak twaalf meter van het spoor vandaan te liggen. De andere optie, variant V3, wordt de verdieping geplaatst óp het huidige spoor. Als er voor de laatste optie wordt gekozen zal er een tijdelijk spoor moeten komen dat moet dienen als omleiding.
Zorgen omwonendenDe verandering aan het spoor zal hoe dan ook gevolgen hebben voor de mensen die naast het spoor wonen. De geluidswal die nu langs het spoor staat zal namelijk verhoogd worden tot acht meter hoogte én komt dichter bij de huizen te staan. Bij V3 schuift de geluidswal tien meter richting de bewoners en bij V3 oost Verkort zal die muur zelfs twintig meter dichterbij komen.
Voor Xavier Waelkens, die naast het spoor in de Isabellastraat woont, betekent dit dat de groenstrook van voor zijn huis voor een groot gedeelte of helemaal verdwijnt. En dat heeft veel gevolgen voor hem en zijn gezin, vertelt hij. De waarde van zijn huis zal dalen, het speelveldje voor de kinderen verdwijnt en hij ziet de leefbaarheid verslechteren. "Doordat de straat een doodlopende straat is en onze tuin ook niet zo groot is, leven wij voornamelijk vóór ons huis", vertelt hij. "Dadelijk kan dat niet meer omdat we gelijk tegen de geluidswal zitten."
[tweet:body:https://twitter.com/VughtOntspoort/status/671398730738855937]
Hij ziet verhuizen als enige optie. "Dat is verdrietig maar wel het beste", vertelt hij. Hij hoopt dan ook dat er misschien met de gemeente gekeken kan worden naar de verhuismogelijkheden. "Als wij naar een vergelijkbaar huis kunnen, verhuis is", vertelt Waelkens.
[tweet:body:https://twitter.com/TvdVen/status/657224023823249409]
N65Ook voor de N65 zijn er flink wat plannen. De weg moet veiliger worden voor fietsers. Daarom is er het plan om alle gelijke kruisingen ongelijk te maken met bijvoorbeeld fietstunnels. Hierdoor zal het, volgens Marijke Dirkson van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, veiliger worden voor fietsers en zal de verbinding tussen Vught-Noord en Vught-Zuid verbeteren.
Daarnaast wordt ook gekeken om de kruising van de N65 bij de Boslaan/Vijverbosweg te behouden en en nieuwe kruising aan te leggen bij wegrestaurant In 't Groenewoud. Bij deze nieuwe kruising zou dan ook een nieuwe weg richting Vught komen.
'Bewoners Vught schieten er niks mee op'Daarnaast zal ook het aantal aansluitingen vanuit Vught met de N65 minder worden. Hier maakt Vughtenaar Wim Boers zich druk om. Hij woont al jaren in Vught en denkt dat de Vughtenaren helemaal niets hebben aan deze veranderingen. "Doordat er minder aansluitingen komen met de N65, zal het drukker worden in het dorp en bij de overgebleven aansluitingen", vertelt hij.
Daarnaast ziet hij de aanleg van een nieuw kruispunt en de daarbij horende nieuwe afslag ook niet zitten. "Die afslag komt door een mooi stukje natuur in het buitengebied van Vught", vertelt Boers. Zelf woont hij ook in het buitengebied en zal de afslag dus bijna door zijn achtertuin komen.

Onze kriskrasverslaggever houdt zich woensdag een hele dag bezig met dit onderwerp. Ze gaat Vught in om te kijken wat er speelt en waar de bewoners zich druk om maken.

Wachten op privacy instellingen...