Alle routes voor 380kV-hoogspanningslijn West-Brabant onderzocht op effecten voor milieu

2 december 2015 om 15:47
nl
De zes alternatieven die door gemeenten en bewonerscomités zijn ingediend voor het voorgestelde tracé van de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding in West-Brabant tussen Rilland en Tilburg worden verder onderzocht op de effecten voor het milieu. Mogelijk is er ook ruimte om tien kilometer hoogspanningsverbinding ondergronds aan te leggen. Dat heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken woensdag gezegd.
Profielfoto van te Veele Robert
Geschreven door
te Veele Robert

Kamp volgt hiermee het advies op van het onafhankelijke instituut Deltares. Op verzoek van het ministerie onderzocht Deltares de haalbaarheid van de alternatieven.
VervolgstappenMinister Kamp gaat de regionale overheden, maatschappelijke organisaties en de initiatiefnemers van de alternatieve tracés nauw betrekken bij de vervolgstappen rond de nieuwe stroomverbinding.
Nadat het onderzoek naar de effecten voor het milieu is afgerond, wordt naar verwachting in het najaar van 2016 een besluit genomen over de route van de nieuwe hoogspanningsverbinding in West-Brabant.  Daarbij wordt ook gekeken of er maximaal tien kilometer aan kabel ondergronds kan worden aangelegd.
Bestaande stroomkabels niet ondergrondsBestaande hoogspanningsverbindingen in Brabant worden niet onder de grond aangelegd. Volgens Deltares zou dit niets bijdragen aan de route van de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding.
De aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding start op zijn vroegst begin 2020.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.