Brabantse boeren overleven fosfaatquotum niet

19 januari 2016 om 16:58
Foto: Anja Bastiaansen
Foto: Anja Bastiaansen
Het melkquotum is nog maar net afgeschaft en de boer krijgt weer een nieuw quotum in z'n maag gesplitst. Het fosfaatquotum, of anders gezegd: een grens aan de hoeveelheid mest die de boer mag produceren op zijn bedrijf. En door dat quotum gaan er koppen rollen.
Profielfoto van van der Straaten Agnes
Geschreven door
van der Straaten Agnes

Wordt er teveel gepoept op de boerderij, dan moet de boer fosfaatrechten kopen van iemand die ze niet allemaal gebruikt. Fosfaat uit mest vervuilt ons grondwater.
Twintig boeren in Zuidoost-Brabant zijn bang deze nieuwe regels van de overheid niet te overleven. Met een flinke bak overheidssubsidie zijn ze vijf jaar geleden begonnen met de bouw van milieu- en diervriendelijke stallen. Maar volgens de boeren verandert diezelfde overheid de regels tijdens de wedstrijd.
Tussen de drie en zes tonMet een fosfaatquotum heeft niemand rekening gehouden. Om alle fosfaatrechten te kunnen kopen, zullen boeren tussen de drie en zes ton extra kwijt zijn. En dat hebben ze niet.
Woensdag praat de minister met mensen uit de landbouw. De twintig boeren uit Zuidoost-Brabant hopen dat de minister afziet van de invoering van het quotum.

Wachten op privacy instellingen...