Breda: steeds vaker opzettelijke brandstichtingen en open zetten gaskranen - Omroep Brabant

Breda: steeds vaker opzettelijke brandstichtingen en open zetten gaskranen

5 februari 2016 om 16:14
nl
De brandweer in Breda krijgt steeds vaker te maken met opzettelijke brandstichtingen of het open zetten van gaskranen door burgers met psychische problemen. Ook het aantal 65-plussers dat slachtoffer zal worden van een fatale woningbrand zal de komende jaren sterk toenemen.
Profielfoto van Janssen Hans
Geschreven door
Janssen Hans

Dit blijkt uit het jaarverslag van de brandweer. Hierin staat dat veranderingen in het landelijk zorgbeleid indirect effect hebben op de brandveiligheid. Ook de drie regiokorpsen (Midden- en West-Brabant, Brabant-Zuidoost en Noordoost-Brabant) herkennen deze trend.
Verwarde personenDe woningcorporatie in Breda maakt zich eveneens zorgen over de toename van branden bij verwarde personen thuis, zo meldt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan burgemeester Paul Depla. Ook gemeenten en psychiatrische instellingen hebben vaak te stellen met verwarde of eenzame burgers.
Overigens loopt het aantal brandmeldingen bij de brandweer in Breda elk jaar iets terug. Dit geldt ook voor de keren dat er loos alarm was. De brandweer in Breda gaat dit jaar nog meer inzetten op preventie. Eén van de middelen wordt de inzet van zogeheten Ambassadeurs Brandveilig Leven.
Hiermee loopt Breda voorop, althans in West-Brabant. Deze mensen gaan, als verlengstuk van de brandweer, stadgenoten informeren over brandpreventie en maatregelen die je moet nemen als er brand is uitgebroken.
Meestal op tijdOverigens lukt het de brandweer in de meeste gevallen om op tijd te komen. De paar overschrijdingen van de opkomsttijden bij alarmerende meldingen deden zich vooral voor in de buitengebieden van Breda en in de kern Bavel.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.