Buurtbewoners azc Eindhoven: zorgen over gedrag asielzoekers, maar echte overlast valt mee

1 april 2016 om 16:31
nl
Ruim 1500 bewoners van de Eindhovense wijken Achtse Barrier en Blixembosch hebben een enquête ingevuld over hun ervaringen met azc De Orangerie. Een van de uitkomsten is dat 80 procent van de bewoners niet of nauwelijks overlast heeft van het azc. Toch maakt een deel van de respondenten zich wel zorgen over het gedrag van asielzoekers.
Profielfoto van Elzendoorn Bart
Geschreven door
Elzendoorn Bart

Met de resultaten van de enquête wil de gemeente Eindhoven inzicht krijgen wat er goed gaat en wat beter kan. Dit met het oog op de verlenging van maximaal twee jaar. Bewoners worden ook om tips gevraagd bij de zoektocht naar een permanente opvanglocatie.
Integratie en contactOngeveer 20 procent vindt dat de integratie van bewoners van het azc niet goed verloopt. Iets meer dan 10 procent zegt dat dit wel goed gaat. Over het contact met de bewoners, vrijwilligersactiviteiten vanuit de buurt en de samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), gemeente en politie is tussen de 10 en 15 procent tevreden.
Een derde van de respondenten maakt zich zorgen over het gedrag van de asielzoekers, zoals de aanwezigheid van rondhangende mannen en nafluiten. Ook de toename van zwerfafval wordt genoemd.
TipsIn de zoektocht naar een permanente opvanglocatie gaven buurtbewoners mee dat goed moet worden gekeken naar de grootte van de locatie in verhouding tot het aantal omwonenden en het waarborgen van de veiligheid en het bestrijden van overlast.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.