Wat kunnen mensen die minder of geen thuiszorg meer kregen nu doen?

19 mei 2016 om 16:26
nl
De hoogste bestuursrechter van Nederland heeft bepaald dat sommige gemeenten onterecht een streep door de huishoudelijke hulp hebben gezet. In heel veel andere gevallen zijn mensen onterecht gekort op het aantal uur zorg dat ze kregen. Goed nieuws dus voor een grote over het algemeen kwetsbare groep mensen. Maar wat kunnen die mensen nu precies met deze informatie?
Profielfoto van Pennings Mathijs
Geschreven door
Pennings Mathijs

Omroep Brabant sprak twee advocaten die al sinds de enorme bezuinigingen in de thuiszorg op 1 januari 2015 druk bezig zijn met het onderwerp. Matthijs Vermaat en Jos Roose voerden al vele zaken namens mensen die ineens zonder hulp kwamen te zitten.
Grote overwinningZij zien de uitspraak van de hoogste bestuursrechter als een grote overwinning. "Gemeentes moeten nu meteen aan de slag. Zeker de gemeenten die huishoudelijke hulp uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben gekieperd, zitten met een groot probleem." Vermaat adviseert mensen die hun zorg zijn kwijtgeraakt, meteen melding te doen bij de gemeente. Ze moeten eisen dat ze de zorg die ze voorheen wel hadden en waar ze recht op hebben, terugkrijgen.
"Het gaat om duizenden mensen. Gemeenten moeten de zorg verlenen. Weigert een gemeente, dan raad ik de mensen aan een goede advocaat te zoeken." Vermaat denkt dat mensen de zaak op hun sloffen winnen. De bal ligt volgens hem nu bij de gemeenten. "Zij moeten hun beleid opnieuw vormgeven."
MaatwerkRoose denkt dat het allemaal iets lastiger ligt. Hij won donderdag nog een zaak tegen de gemeente Halderberge die nu per direct meer maatwerk moet gaan leveren en mensen de zorg terug moet geven die ze voor 2015 ook kregen. "Mensen die nog geen bezwaar hebben gemaakt of een procedure hebben lopen, kunnen het beste aan de gemeente vragen om herziening van hun situatie."
De gemeente hoeft voor deze groep mensen niet per se terug te komen op besluiten. Via de inmiddels beruchte keukentafelgesprekken heeft de gemeente met deze mensen afgestemd hoeveel zorg voor hen nodig is. Als de mensen daar officieel geen bezwaar tegen hebben gemaakt, kunnen ze alleen maar hopen dat de gemeente de zaak herziet als ze daar om vragen.
Gemeenten moeten beleid aanpassenDe afspraken gelden voor een jaar. Lopen die af dan moet een gemeente opnieuw een besluit nemen. "Die moet dan aansluiten bij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep", aldus Roose.
Beide advocaten zijn het erover eens dat gemeenten hun beleid aan moeten passen in de toekomst. Dat betekent volgens hen dat gemeenten zelf de regie moeten nemen en de zorg moeten leveren. Ze mogen mensen niet meer doorverwijzen naar een aanbieder. "De gemeenten mogen niet meer zeggen, zoekt u het zelf maar uit. Dat mag niet. Je moet als gemeente zelf duidelijk maken hoeveel en welke zorg er nodig is", zo zegt Roose. Beide advocaten verwachten dat veel mensen hun zorg terugkrijgen. "Dat gaat gemeenten hoe dan ook veel geld kosten."
In 'De Week van de Ouderenzorg' besteedde Omroep Brabant volop aandacht aan de problemen in de thuiszorg. Er werd een Poetsmeldpunt geopend en een speciale website. Lees alle verhalen terug via ww.omroepbrabant.nl/ouderenzorg.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.