'Boeren die door willen, moeten door kunnen', steun voor jonge en oude boeren bij aanpak stallen

DEN BOSCH - Provinciale Staten hebben vrijdag ingestemd met de plannen voor een nieuwe veehouderij in Brabant. Het belangrijkste is dat verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk moeten zijn in plaats van in 2028. Wel krijgen jonge boeren extra steun, wanneer ze wel mee willen met de milieumaatregelen maar niet kunnen. Dat geldt ook voor oudere boeren die geen tijd meer hebben hun investeringen terug te verdienen en een pensioengat hebben. “Als ze door willen, moeten ze door kunnen”, zei gedeputeerde Johan van den Hout.
Provinciale Staten steunden een motie van VVD en D66 waarin Gedeputeerde Staten werden opgeroepen komend najaar serieuze plannen te presenteren om die jonge en oudere boeren te steunen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met extra financiële steun of iets meer tijd om hun stallen milieuvriendelijk te maken.

30 miljoen euro
Gedeputeerde Staten hadden daar geen bezwaar tegen. Ze komen voor de begrotingsbehandeling in november met oplossingen voor jonge en oude boeren. Daarin moet ook een oplossing staan voor boeren die met alle beschikbare technieken en nieuwe systemen niet in staat zijn de 85% reductie-eis te halen.

Bovendien moeten GS dan een fonds presenteren waar genoeg geld in zit om die boeren te helpen. GS hebben een plan voor een fonds van 30 miljoen euro waaruit leningen aan boeren kunnen worden verstrekt. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings zei dat ze er alle vertrouwen in heeft dat private investeerders eenzelfde bedrag zullen inleggen.

Geen geitenhouderijen
Ander nieuws was dat er voorlopig geen nieuwe geitenhouderijen meer zijn toegestaan in Brabant. Het geldt ook voor geitenhouderijen die al een vergunning hebben aangevraagd waar nog geen beslissing over is genomen door de gemeente. Een meerderheid van de Staten steunde een motie daarover van D66.

Uitbreiding mag pas weer als onomstotelijk vast staat dat de geitenhouderijen geen gevaar zijn voor de volksgezondheid. Dat onderzoek loopt nog enkele jaren. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings zei toe dat de provincie dat onderzoek gaat betalen zodat het snel kan worden uitgevoerd. Daarmee voorkomt ze dat het moratorium op geitenhouderijen langer duurt dan strikt noodzakelijk is.
Deel dit artikel: