Miljoenenproject voor bestrijding hoogwater in West-Brabant: keermiddelen met vaste pompen

16 juni 2016 om 13:35
nl
Waterschap Brabantse Delta kan de komende jaren aan de slag om de dijken langs de Leursche Haven en Laaksche Vaart in West-Brabant te verbeteren. Het waterschap gaat keermiddelen met vaste pompen bouwen om de regio te beschermen tijdens momenten van hoog water. Hiervoor wordt een budget vrijgemaakt van zo’n twintig miljoen euro.
Profielfoto van Quekel Sebastiaan
Geschreven door
Quekel Sebastiaan

Een keermiddel is een soort afsluitbare dam die bij hoog water dicht gaat. Brabantse Delta heeft met het plan het advies van omwonenden, grondeigenaren, gemeenten, provincie en andere betrokkenen overgenomen.
De afgelopen maanden zijn vijf oplossingen voor het verbeteren van de dijken langs de Laaksche Vaart en Leursche Haven onderzocht op onder meer duurzaamheid, effect op natuur en de kosten.
ZIE OOK: Tegenvaller voor provincie: veel Brabantse dijken en sluizen in slechte staat
'Een fantastisch plan'Daarnaast zijn de oplossingen besproken met de inwoners en ondernemers. Zij hebben hun voorkeur uitgesproken voor de oplossing met keermiddelen. Huub Hieltjes, lid van het dagelijks bestuur, is enthousiast. “Dankzij inwoners en ondernemers is het een fantastisch plan geworden.”
Het waterschap gaat nu op zoek naar een aannemer die een ontwerp maakt voor de keermiddelen en pompen. Ook onderzoekt de aannemer waar deze in het gebied worden geplaatst. In 2023 is de totale dijkverbetering van Steenbergen tot Waalwijk klaar.
ZIE OOK: Gemeenten helpen bij verbeteren dijken in West-Brabant
VeiligheidIn 2013 zijn de dijken in West- en Midden-Brabant onderzocht op veiligheid. Geconstateerd is dat ruim 65 kilometer dijk en ruim tachtig sluizen, gemalen, in- en uitlaten moeten worden verbeterd.
Het waterschap onderzoekt de dijken nog verder zodat er meer inzicht komt in welke dijk op welke wijze moet worden aangepast.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.