Bekijk hier de acht duurste bodemsaneringen van de afgelopen tien jaar

31 juli 2016 om 16:00
nl
De provincie heeft door de jaren heen te maken gehad met een hoop prijzige grondsaneringen. Omroep Brabant heeft de acht duurste projecten op een rij gezet. Niet bij elke sanering is de naam van de (mogelijke) vervuiler bekend.
Profielfoto van Brood Danny
Geschreven door
Brood Danny

22 tuinen helemaal kaalJan Kruijsenstraat, BoxtelKosten: 1,5 miljoen euro
Een bedrijf dat werkte met houtverduurzamingsmiddelen heeft de bodem aan de Jan Kruissenstraat verontreinigd met koper en kwik. Om de verontreiniging aan te pakken zijn 22 tuinen op de schop genomen. Bij de klus is ongeveer 4000 ton grond ontgraven.
Om de saneringen goed te laten verlopen moesten de tuinen volledig kaal worden gemaakt. Ook alle gebouwen, schuttingen, tuinhuisjes en aanwezige bomen en planten moesten het veld ruimen. De provincie heeft met elke bewoner een afzonderlijk contract gesloten om de tuin achteraf weer op een vergelijkbare manier in te richten.
Van vatenbedrijf tot golfveldHeescheweg 22, Nistelrode Kosten: 1,7 miljoen euro
Op deze locatie zat een vatenbedrijf waar vaten werden gespoeld en klaargemaakt voor hergebruik. Voor de schoonmaak van dit terrein is een juridisch lastig traject gevolgd. \Uiteindelijk heeft de provincie een overeenkomst gesloten met de eigenaar van het terrein en is gestart met de voorbereiding van de sanering. Al snel bleek dat ook het achterliggende terrein (een voormalige MOB-complex) gesaneerd moest worden.
LEES OOK: Provincie maakt haast met giftige gronden; gemeenten moeten het stokje overnemen
De ondergrondse verontreiniging met minerale olie, aromaten, en VOCL is enkele jaren geleden gesaneerd. Beide locaties hebben een nieuwe bestemming gekregen. Op een deel van het terrein ligt nu een golfveld. Pal daarnaast komt misschien een asielzoekerscentrum voor 300 mensen.
Chemicaliën van Van LuykOostelijke Randweg 6, Moerdijk Kosten: 2,5 miljoen euro
Op de locatie zat van 1979 tot 1990 het op- en overslagbedrijf Van Luyk Moerdijk BV. Door een brand in februari 1990 is een groot deel van de in vaten opgeslagen chemicaliën verloren gegaan. Het ging hier onder meer om lampenolie, antivries, koelvloeistof, wasbenzine, terpentine, zoutzuur en ammoniak.
Om de sanering uit te kunnen voeren heeft de provincie de locatie aangekocht. Met een landsadvocaat is geprobeerd om zoveel mogelijk kosten terug te vorderen op de oude eigenaar.
Gasfabriek onder je huisOranjebastion, Grave Kosten: 5 miljoen euro
Op deze plek heeft een voormalig gasfabriek gestaan. Door de ontdekking van grote aardgasvelden zijn dit soort bedrijven tegen het einde van twintigste eeuw overbodig geworden. Bodemonderzoek wees uit dat de voormalig gasfabriek onder een aantal woonblokken lag verstopt. Om de vervuiling aan te pakken zijn alle huizen op palen gezet zodat het saneringsbedrijf bij de de bodem kon komen.
Wasmachines leven langer met VOCL? Uden Centrum Kosten: 5 miljoen euro
Geen Calgon, maar het chemische goedje VOCL voor twee vroegere wasserijen in Uden. Omdat veel machines in het verleden nog niet gesloten waren kwam de VOCL regelmatig terecht in het milieu. Omdat het saneren begin jaren ‘90 nog in de kinderschoenen stond, is toen gekozen om de bodem te ontgraven en het grondwater op te pompen en te zuiveren.
Op een diepte van zes meter werd computergestuurd een aantal drains de grond in getrokken. Door deze slangen werd een mengsel van bacteriën en voedingsmiddelen gespoten die de giftige cellen moesten doden.
Verhuizen voor de grote schoonmaak Oude Kerkstraat 42a, Veldhoven Kosten: 9,7 miljoen euro
Op de plek waar binnenkort een woonwijk verrijst, was tot een aantal jaar geleden een brandstoffenhandel gevestigd. De onderneming heeft haar terrein vervuild met minerale oliën, aromaten en VOCI. Het ministerie van I&M heeft de provincie opdracht gegeven om de grond te saneren. Hierover werd een akkoord gesloten tussen de gemeente Veldhoven, het bedrijf, het ministerie en de provincie.
Onderdeel van het project was de verhuizing van de brandstoffenhandel naar een andere locatie. Dit was volgens de provincie noodzakelijk om het bedrijf nog een toekomst te geven. Inmiddels is de klus nagenoeg afgerond. Op het terrein worden nu zeventig tot negentig woningen gebouwd.
De erfenis van Brabant ChemieSint Bavostraat, Rijsbergen Kosten: 12 miljoen euro
Aan de Sint Brabostraat zat tot de jaren ‘80 het bedrijf Brabant Chemie. Deze onderneming produceerde, verpakte en verhandelde bestrijdingsmiddelen. Door verschillende lekkages, leidingbreuken en brandjes, zijn verontreinigende stoffen in de bodem terecht gekomen.
De vervuiling bij Brabant Chemie werd al in 1977 ontdekt door provincie en gemeente. Uit latere inspecties bleek dat zowel de bodem als het grondwater besmet was met onder meer arseen, pesticiden, fenolen en aromatische koolwaterstoffen. In die tijd was er nog geen wetgeving voor bodemverontreiniging waardoor geen actie werd ondernomen.
Pas in 1989 kwam het eerste saneringsonderzoek. Volgens deze rapporten zou de schoonmaak maar liefst 50 tot 75 jaar in beslag nemen. In 1995, na de sloop van de nog aanwezige bedrijfsgebouwen, is begonnen met saneren. Dit proces wordt naar verwachting dit jaar afgerond.
Twaalf oude gasfabriekenGasfabriekenprogramma (verschillende plaatsen)Kosten: 23 miljoen euro
Tot begin jaren ‘90 telde onze provincie twaalf grote gasfabrieken. Hiervan zijn er nog twee over. Die staan in Eindhoven en Helmond. De gronden van de overige fabrieken zijn eind jaren 90’ gesaneerd. Met de schoonmaak is een bedrag van 50 miljoen gulden gemoeid, wat neerkomt op iets meer dan 22 miljoen euro.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.