Meeste WW-uitkeringen in Bergen op Zoom

17 november 2016 om 20:44
nl
Bergen op Zoom is het zorgenkindje van Brabant als het gaat om werklozen. Het aantal WW-uitkeringen is in deze gemeente het hoogst van de hele provincie. Het percentage werklozen is veel hoger dan het landelijk gemiddelde.
Profielfoto van de Vries Jan
Geschreven door
de Vries Jan

Vorige maand hadden in heel Nederland 419.600 mensen een werkloosheidsuitkering. Dat is nog geen half procent minder dan een jaar daarvoor. Dat de aantrekkende economie ook plaatsgebonden is, blijkt uit het feit dat in 45 procent van de Nederlandse gemeenten het aantal WW-ontvangers in oktober groter was dan een jaar daarvoor.
Bouwvakkers, onderwijzers en mensen in verzorgende beroepen zitten goed. Het aantal werklozen in deze sectoren is in oktober het meest gedaald. Voor seizoensarbeiders en horecapersoneel ziet het er minder rooskleurig uit. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
Alle goede berichten over herstel ten spijt zijn het vooral de laagopgeleiden en de vijftigplussers die het moeilijkst aan de bak komen. Desalniettemin daalt de werkloosheid in Nederland sterker dan in de rest van de Europese Unie.
Bergen op Zoom zorgenkindKijkend naar Brabant is de situatie in Bergen op Zoom het meest zorgelijk met een werkloosheidspercentage van 6,6 procent. Maar ook de gemeenten rond Bergen op Zoom hebben relatief veel werkloosheid van boven de vijf procent. Dat beeld zien we ook in Tilburg, in de uiterste noordoosthoek van de provincie en in Helmond en Someren.
In Someren werden kassenbedrijven in juni getroffen door de hagel. Dat leidde tot werkloosheid, maar dat lijkt niet de oorzaak van het hoge percentage, want dat was in januari hoger. Door het agrarische karakter van dit deel van de provincie lijkt de stijging te maken te hebben met het hoge aantal seizoensarbeiders, want de werkloosheid onder die groep is in oktober traditioneel gestegen.
Gebieden die het in Brabant goed doen zijn de Kempen en het Land van Heusden en Altena.
Hoeveel mensen in jouw gemeenten hebben een WW-uitkering?
[localfocus:body:https://localfocus2.appspot.com/582d835200acd]

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.