'Pendelen tussen Eindhoven en Maastricht nu het beste voor Philharmonie Zuidnederland'

31 mei 2017 om 16:47 • Aangepast 21 november 2020 om 00:46
nl
De Philharmonie Zuidnederland houdt vast aan twee vestigingsplaatsen: Maastricht én Eindhoven. Het orkest schrijft dat in een brief aan minister Bussemaker. De Philharmonie voelt zich gesteund door een rapport dat een onderzoeksbureau over het orkest heeft geschreven.
Profielfoto van Peter Pim Windhorst
Geschreven door
Peter Pim Windhorst

De standplaats van het orkest is al jaren een punt van discussie sinds de Raad voor Cultuur er vijf jaar geleden over begon. Volgens de raad zou het orkest toen voor één vestigingsplaats moeten kiezen om snel artistiek beter te worden.

Onderzoeksbureau Berenschot heeft in een ruim 50 pagina's tellend rapport drie verschillende toekomstscenario's voor het orkest naast elkaar gelegd: doorgaan met twee vestigingsplaatsen of kiezen één vestigingsplaats (Maastricht of Eindhoven). Berenschot heeft een grote hoeveelheid informatie geleverd maar trekt zelf geen conclusie. Een aantal argumenten komt steeds weer terug:

  • Als het orkest voor Eindhoven of Maastricht kiest, is er in die plaatsen op dit moment niet genoeg ruimte voor alle repetities,
  • Als het orkest voor een van de twee plaatsen kiest, hoeven musici minder te reizen in diensttijd maar omdat ze verspreid door de regio wonen, zullen ze wel moeten reizen in privétijd of moeten verhuizen,
  • Als het orkest voor één regio kiest, is er een risico dat de andere regio zich minder betrokken voelt en dus ook minder gaat subsidiëren. Het orkest krijgt nu per jaar 2 miljoen van Brabant en iets minder van Limburg.

Met deze argumenten in het achterhoofd zegt het orkest dat een keus voor twee vestigingsplaatsen nu het best is.

Denken rijk en provincie er ook zo over?
Belangrijk is nu of het rijk én de provincie Brabant uit het rapport dezelfde conclusie zullen trekken als de Philharmonie. De provincie Limburg, de derde grote subsidiegever, sprak eerder al steun uit voor een orkest met twee vestigingsplaatsen. Het rijk en de twee provincies hebben opdracht gegeven voor het onderzoeksrapport. Ze willen weten of de spreiding van het orkest over twee vestigingsplaatsen invloed heeft op de bedrijfsvoering van het orkest én op de artistieke kwaliteit.

Wachten op privacy instellingen...


Fusie
Philharmonie Zuidnederland is ontstaan door een fusie van het Brabants Orkest en het Limburgs Symphonie Orkest. Sinds de oprichting werkt het orkest met groepen musici die repeteren in Maastricht én in Eindhoven.

De Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels heeft al eens gezegd dat hij vindt dat de Philharmonie naar Eindhoven moet komen. De Philharmonie heeft voor 2017 twee miljoen euro subsidie gekregen van Brabant. De provincie gaat het nu verschenen onderzoeksrapport lezen en zal dan moeten besluiten of er ook in de komende jaren Brabantse subsidie voor de Philharmonie komt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.