Gemeenten Zuidoost-Brabant zien te weinig in Metropoolregio: nieuwe start nodig

21 juni 2017 om 21:59 • Aangepast 21 november 2020 om 00:13
nl
De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken te weinig samen binnen de Metropoolregio Eindhoven. De samenwerking heeft wel concrete resultaten opgeleverd, maar bij de individuele gemeenten bestaat weinig draagvlak voor die samenwerking. Daarom stelt het algemeen bestuur, onder leiding van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, voor de Metropoolregio opnieuw uit te vinden.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door

Toen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) bij wet werd opgeheven en in 2015 werd omgevormd tot Metropoolregio Eindhoven waren de verwachtingen van de gemeenten verschillend. De omvorming is wellicht te snel gegaan, aldus het algemeen bestuur. Bureau Berenschot heeft de samenwerking tussen de verschillende gemeenten onderzocht. Het rapport is woensdag verschenen.

Er is veel bereikt, schrijft het bestuur. Zoals de Bereikbaarheidsagenda, het Stimuleringsfonds, de regionale Detailhandelsvisie, de Integrale Strategie Ruimte, de ruimtelijke kansenkaart energie, maar ook het Logistiek Platform en de meerjarenfinanciering Brainport.

Betrokkenheid gering
Daar staat tegenover dat de betrokkenheid van de diverse gemeentebesturen gering was. Dat komt onder meer omdat zij een verschillende verwachting hadden van die samenwerking. Bovendien denken de diverse gemeentebesturen verschillend over samenwerking.

De plannen die aan het begin samen werden vastgesteld en opgeschreven in een regionale agenda leven niet bij de colleges van burgemeester en wethouders en de 21 gemeenteraden. Er is ook veel onduidelijk over de rollen en bevoegdheden bij de verschillende overlegorganen binnen de Metropoolregio Eindhoven.

Nieuwe strategie
Het algemeen bestuur wil daarom de Metropoolregio opnieuw uitvinden. Het komt met een nieuwe strategie en de gemeenteraden zal worden gevraagd daar voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 een besluit over te nemen, zodat de nieuwe gemeenteraden op basis daarvan verder kunnen.

“De ervaring leert bovendien dat tempo nodig is om te voorkomen dat draagvlak, betrokkenheid en urgentie bij de gemeenten verdwijnt”, aldus het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.