Video

Vissen spartelen in drooggevallen vijver: natuur Kempen lijdt zwaar onder aanhoudende droogte

23 juni 2017 om 17:46
nl
In natuurgebieden in de Kempen liggen vissen te spartelen op de bodem van drooggevallen natuurvijvers en sterven jonge roerdompen vanwege voedselgebrek. Dit is het gevolg van de aanhoudende droogte. Bijzondere vissen, water- en oeverplanten en vogels worden in hun voortbestaan bedreigd.
Profielfoto van Raoul Cartens
Geschreven door
Raoul Cartens

Natuurorganisatie Natuurmonumenten maakt zich grote zorgen over dit jaarlijks terugkerend probleem, dat door de klimaatverandering steeds groter wordt, en wil dat de overheid ingrijpt.

Wrang
Michel Hendrix, boswachter Natuurmonumenten: "Het droogvallen, levert acute problemen op voor de natuur. Het is wrang om te zien dat bij droogte de natuurvijvers droogvallen en buiten de natuurgebieden de beregeningsinstallaties volop staan te draaien."

Sinds 2010 is volgens Natuurmonumenten de beschikbare hoeveelheid water voor de natuurgebieden Liskes, Pastoorsweijer en Beekloop, allemaal onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant, drastisch teruggelopen. "Hierdoor staan de natuurwaarden van het gebied, waaronder ook Europees beschermde, zwaar onder druk. De natuurvijvers, worden gevoed met Maaswater dat vanuit België wordt aangevoerd. Er zijn afspraken met België over de gegarandeerde aanvoer van water, dit blijkt echter onvoldoende. Voor de natuurgebieden stroomafwaarts blijft nagenoeg geen water beschikbaar."

Redden wat er te redden valt
"Door de aanhoudende droogte is deze week de stuw in de Beekloop nagenoeg dichtgezet waardoor nu ook de Liskes gaat droogvallen. Natuurmonumenten probeert te redden wat er te redden valt door de waterlopen in eigen gebieden bij te sturen zodat er nog zo lang mogelijk water blijft in de meest natte delen."

In het Grensgebied met België beheert Natuurmonumenten de natuurgebieden De Plateaux en de voormalige visvijvercomplexen De Maaij en Pastoorswijer langs de Beekloop alledrie in de gemeente Bergeijk. De voormalige kweek- en visvijvers de Liskes en de Pastoorswijer maken deel uit van een uniek eeuwenoud watersysteem met heel bijzondere natuurwaarden.

Onderzoek
Natuurmonumenten pleit voor spoedig onderzoek naar de factoren die de verdroging veroorzaken, zoals de lage grondwaterstand en de klimaatverandering. Het waterschap en de provincie zouden volgens de natuurorganisatie hierin het voortouw moeten nemen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.