Video

Linkse politici komen samen om te praten over mestfraude: 'Wat nu?'

21 november 2017 om 23:49 • Aangepast 20 november 2020 om 20:22
nl
Het is ondertussen wel duidelijk: de mestfraude is zeker geen lokaal probleem, ook niet alleen provinciaal en zelfs niet alleen maar nationaal. Want veel van wat er in de veesector wordt geproduceerd gaat naar het buitenland. “Maar alles wat er met mest wordt gefraudeerd, wordt hier wel gewoon op het land geflikkerd,” schertst Theo Hikspoor, raadslid van Progressief Akkoord GroenLinks Deurne. Die partij praatte dinsdagavond over de mestfraude.
Profielfoto van Dirk Verhoeven
Geschreven door
Dirk Verhoeven

En dat wilden ze doen in klein comité, maar toen het bekend werd dat ze dit gingen doen, meldden zich uit verschillende Peelgemeenten politici van linkse partijen om mee te praten. Ook sloten een aantal Statenleden en een Tweede Kamerlid zich aan. Carly Arts: "Wij hebben niet alleen mestfraude in Deurne, dus we moeten de verbinding gaan zoeken met andere partijen."

Mestfraude
De neuzen in het zaaltje staan allemaal dezelfde kant op en meningsverschillen zijn er niet. Iedereen is blij dat de mestfraude eindelijk op de agenda staat sinds NRC er een groot artikel over publiceerde. Het werd duidelijk dat er op enorme schaal wordt gefraudeerd met de verwerking van mest. Van de transporteurs, boeren en mestverwerkers is 64 procent beboet, verdacht of veroordeeld. “Het is nu de meest grootschalige fraude in Nederland,” aldus GroenLinks Tweede Kamerlid Rik Grashoff .

En dan is de vraag van de gemeenteraadsfractie in Deurne terecht. “Het is zo’n immens probleem, wat kunnen wij als kleine fractie, in een klein dorp daar aan doen?” En het antwoord daarop is - na een avond gelijkgestemde meningen uitwisselen - hard roepen.


Controles
De controles van de boeren moeten worden gedaan door de NVWA, dat onder de minister valt, de omgevingsdienst die bepaalde controles kan uitoefenen valt onder de provincie. Dus het enige dat de raadsleden kunnen doen is aandacht vragen voor het probleem. 


De burgemeester van Deurne Hilco Mak stuurde deze week een brandbrief naar de minister. Hij roept minister Schouten per brief op om verantwoordelijkheid te nemen en deze fraude aan te pakken. Het idee om meerdere bestuurders te vragen dezelfde brief ook naar de minister te sturen werd goed ontvangen. Verder werd er afgesproken om meer samen op te trekken om het onderwerp in de media te houden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.