A2 en A58 worden verbreed, kabinet en provincie trekken 550 miljoen uit voor bereikbaarheid

8 december 2017 om 19:06
nl
Het kabinet en de provincie willen samen in totaal 550 miljoen uittrekken om de snelwegen A58 en A2 aan te pakken. Zo moet de A58 tussen Breda en Tilburg in z'n geheel naar twee keer drie rijbanen en komt er een onderzoek naar de verbreding van de A2 tussen knooppunt Deil en Vught.
Profielfoto van Raoul Cartens
Geschreven door
Raoul Cartens

Naast het verbeteren van de snelwegen wordt er 20 miljoen euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van het NS-station in Eindhoven tot internationaal knooppunt.

Eerder werd er al geld vrijgemaakt voor de verbreding van de A58 tussen Oirschot en Tilburg en het stuk tussen knooppunt Galder en knooppunt St. Annabosch. Die verbreding begint al in 2020 en moet in 2023 klaar zijn. Daarna wordt het stuk tussen Breda en Tilburg verbreed.

Aanpak A58 Breda – Tilburg
Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen onderkent dat het aantal files op de A58 snel toeneemt. Ze start daarom op korte termijn een zogeheten 'MIRT-verkenning' naar de mogelijkheden voor een verbreding naar twee keer drie rijstroken. In de praktijk betekent dit dat het ministerie er vanuit gaat dat de verbreding er ook echt komt.

Geschat wordt dat de verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg ongeveer 70 miljoen euro gaat kosten. Provinciebestuurder Christophe van der Maat: “Met de minister heb ik afgesproken dat de regio hiervoor eenderde in het mandje legt met een maximum van 20 miljoen euro. Dat bedrag is door Provinciale Staten van Noord-Brabant eerder beschikbaar gesteld om snel tot een akkoord te komen met het Rijk. Dat maakt dat we nu snelheid kunnen maken. De verwachting is dat de minister in 2018 al een startbeslissing kan nemen voor een oplossing voor de A58.”

Verbreding A2 Deil – Den Bosch
Voor de A2 tussen Deil en Den Bosch is afgesproken dat het Rijk en de regio de komende twee jaar verschillende maatregelen gaan nemen om de files op deze snelweg aan te pakken. Zo worden omliggende wegen aangepakt en moeten de overstapmogelijkheden tussen trein, bus en auto worden verbeterd.

Hiervoor reserveren Rijk en regio samen 45,9 miljoen euro, waarvan het Rijk 18,3 miljoen en de provincie 11,2 euro voor zijn rekening neemt. De overige kosten zijn voor rekening van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Gelderland.

Ook heeft de minister beloofd dat er een onderzoek komt naar de verdere verbreding van de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. Hiervoor reserveert het ministerie 430 miljoen euro. Christophe van der Maat: "Daarmee hebben we dus de garantie dat deze belangrijke noord-zuid-as aangepakt wordt."

Brainport
Het Centraal Station in Eindhoven moet de komende jaren een internationaler karakter krijgen.  Rijk en regio reserveren samen 20 miljoen euro voor de internationale spoorverbinding Eindhoven – Düsseldorf, een hoogwaardige OV-verbinding met Eindhoven Airport en Woensel en de fietsenkelder aan het Stationsplein-Zuid.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.