Stuifmail zondag 7 januari: kruisspin, leucistische merel, kauw, schuim op een boom en olifantsrups

7 januari 2018 om 07:50
nl
Boswachter Frans Kapteijns vertelt wekelijks op de radio wat er op het moment in de natuur te beleven valt. Luisteraars kunnen vragen stellen via [email protected]. Vandaag besteedt Frans onder meer aandacht aan een kruisspin, een leucistische merel, een kauw, schuim op een boom, een rivierkreeft en de olifantsrups.
Profielfoto van de Bekker Peter
Geschreven door
de Bekker Peter

Kruisspin in web
Loes vraagt zich af waarom spinnen altijd met de kop naar beneden hangen in hun web. Dit heeft enerzijds te maken met hun balans. De spintepels zitten aan de achterzijde en daarmee houden zij zich vast aan het web. Aan de voorzijde steunen ze met hun poten op het web. Zouden zij andersom zitten, dan helt het lijf en verliezen ze hun evenwicht. Verder hebben ze, als ze met hun kop naar beneden hangen, een beter uitgangspositie als ze aangevallen worden door een vijand zoals een vogel. Ze laten zich bij gevaar meteen vallen en achterover vallen is een groter risico.

Leucistische merel
Op de foto die Anna Schijvenaars instuurde, zie je een merel met aan de kop en op het lichaam enkele witte veren. Zulke vogels noemen we leucistisch. Leucistische merels zijn merels die duidelijk een pigmentafwijking heeft. Dit is dus duidelijk een afwijking. Het lijkt op albinisme, maar dat is het niet. Bij leucisme gaat het om een vermindering van huidpigment. Dit geldt dus enkel voor delen van het lichaam. Bij albinisme is de gehele vogel wit en hebben de dieren rode of oranje ogen. Dit betekent dat ze een verhoogde gevoeligheid hebben voor zonlicht. Leucistische dieren hebben dat niet.

Kauw
'Buuf' Adeline Besselink ziet op haar gazon twee kauwen allemaal gaatjes prikken in het gras. Ze ziet dat ze daarbij niets vangen en vraagt zich af waarom ze dit doen. Dit fenomeen zie je vaker op gazons. Het zijn dan vooral eksters en kauwen die dit doen. Ze zijn op zoek naar larven van kevers. In dit geval denk ik aan engerlingen, de larven van meikevers of rozenkevers. Deze larven van de familie van de bladsprietkevers zitten vaak onder de grasmat waar ze de wortels van de grassen aanvreten. De kauwen helpen bij het weghalen van deze engerlingen en dit is goed voor het gazon.

Schuim op een boom en een rivierkreeft
Wil Donkers zag schuim aan een boom en vroeg zich af wat dit is. Dit schuim komt van de sappen van de boom. Die boom heeft dus ergens een wond opgelopen, bijvoorbeeld door bliksem. Door deze wond of wonden komt regen in contact met de boomsappen en dit mengsel treedt dan als schuim naar buiten.

Daarnaast vroeg Wil zich af of het klopt dat hij een wandelende rivierkreeft heeft gezien? Dat kan tegenwoordig, want ons land wordt overspoeld met invasieve rivierkreeften uit vooral Amerika. Het is een echte plaag geworden. Deze rivierkreeften vreten de sloten kaal en dus verdwijnen de planten en meteen ook alle organismen die op of van die planten leven. Dertig jaar geleden kwamen die invasieve rivierkreeften hier niet voor, maar nu schatten de kenners dat er vele honderdduizenden kreeften in de Nederlandse wateren zitten. Het bijzondere van deze rivierkreeften is dat ze - als er zuurstof- of voedseltekort is - gewoon uit het water kruipen en over het land lopen op zoek naar water. Dit is iets wat onze Nederlandse rivierkreeften niet kunnen.

Olifantsrups
Op de foto zie je een grijs opgerold wezen met op een einde een punt en op het andere einde twee vlekken die op ogen lijken. We hebben hier te maken met de olifantsrups. De punt of pijl duidt aan dat deze rups familie is van de pijlstaartvlinder. Deze vlinders zijn grote nachtvlinders. De vlinder die bij de olifantsrups hoort, heet avondrood. De olifantsrups kan maximaal acht centimeter lang worden en de vlinder heeft een spanwijdte van maximaal zestig millimeter. De olifantsrups trekt bij verstoring de kop iets in en beweegt dan de 'nek' heen en weer, een beetje zoals olifanten doen. Vandaar de naam.

Wezel
Jos Vroegrijk heeft een film gemaakt van een wezel. Dit is een roofdier uit de familie van de marterachtigen. De wezel is het kleinste roofzoogdier van de wereld. Een vrouwtjeswezel weegt slechts 35 gram, lichter dan een veldmuis. In België wordt dit dier ook wel muishond genoemd.
[YouTube:https://youtu.be/U7Y_oMRnAy8]
Natuurbeleid
Nederland heeft het natuurbeleid sterk omgevormd. Met de herijking en omvorming van de ecologische hoofdstructuur tot natuurnetwerk Nederland is het beoogde oppervlak verkleind, de kwaliteitsambitie verhoogd, de uitvoering bij de provincies neergelegd en de financiering veranderd. De provincies zijn op de goede weg, maar de uitdaging ligt in het verder vergroten van de kwaliteit van gebieden. Hierover is meer te lezen in de derde voortgangsrapportage natuur – Provinciaal natuurbeleid in uitvoering in 2016 en in dit overzicht van zogenoemde botsproeven in het natuurnetwerk Nederland.

Beverburcht
Veel dieren gaan in winterslaap of proberen de kou te vermijden in de winter. Maar hoe overleef je de winter als je voornamelijk in het water leeft, zoals de bever? Nou, die hebben een beverburcht.

Natuurtip
Zondag 14 januari wordt een winterwandeling georganiseerd op landgoed Huis ter Heide. Deze duurt van tien uur 's ochtends tot twaalf uur 's middags. Tijdens deze winterwandeling ontdek je hoe de landbouwgronden van Huis ter Heide zijn omgevormd tot een nat heide- en vennengebied. Deelnemers wordt geadviseerd stevige wandelschoenen aan te doen, kleding te dragen dat past bij het weer en zichzelf achteraf altijd te controleren op teken. Aanmelden is verplicht. 

 

 

 

 

 

 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.