D66 en Partij voor de Dieren willen inperking maisteelt om mestprobleem te bestrijden

23 januari 2018 om 20:34
nl
D66 en de Partij voor de Dieren hebben in de Tweede Kamer voorgesteld om de maïsteelt in Noord-Brabant en Limburg in te perken. Daarmee zou het mestprobleem beter bestreden kunnen worden. Volgens het CBS is de provincie Brabant de grootste maïsproducent van Nederland.
Profielfoto van Maarten Bakker
Geschreven door
Maarten Bakker

Door de grote mestproductie in zuidelijk Nederland zijn er veel problemen met de drinkwaterwinning. Bronnen zijn vervuild met meststoffen en kunnen daardoor niet gebruikt worden. Het probleem met maïs is dat ze meststoffen in de grond niet goed vasthoudt.  De meststoffen spoelen daardoor uit naar het grondwater.

Helemaal vastgelopen
Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 stelde dinsdagavond in de Tweede Kamer daarom voor om de maisteelt in Nederland in te perken. “Het mestbeleid is helemaal vastgelopen”, zei hij. Het is tijd, zo meent het D66-Kamerlid, dat er andere gewassen geteeld gaan worden die meststoffen beter kunnen binden.

Kamerlid Ouwehand Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is daar ook voorstander van. Ze wil dat de 200 miljoen euro die beschikbaar komt voor Brabantse varkensboeren om te stoppen met hun bedrijf, ook opengesteld wordt voor beperking van de maïsteelt. Minister Schouten van landbouw wil voorlopig nog geen teelten gaan verbieden. Dat vindt ze vooralsnog “een optie voor de toekomst”.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.