Burgemeester Bergen op Zoom niet ongerust na rapport over risico's kerncentrales

31 januari 2018 om 20:41
nl
De 26 Brabantse gemeenten in de buurt van de kerncentrales Borssele en het Belgische Doel, zijn blij met de uitkomsten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de veiligheid in de regio. "We zien dit als een aanmoediging om de samenwerking en communicatie tussen Nederlandse en Belgische gemeenten verder te verbeteren", aldus Frank Petter, burgemeester van Bergen op Zoom. Petter maakt zich niet ongerust.
Profielfoto van Frits van Otterdijk
Geschreven door

Volgens hem luidt de OVV niet de noodklok maar geeft het wel 'duidelijke aanbevelingen af aan de staatssecretaris en de veiligheidsregio's'. "Ik ben blij dat de OVV de inspraak wil verbeteren op het punt van vergunningen en milieueffectrapportages van de kerncentrales. Daar heb ik persoonlijk veel over getamboerd."

Petter heeft het altijd vreemd gevonden dat Bergen op Zoom, dat ongeveer op gelijke afstand van de kerncentrale in Doel ligt als Antwerpen, niet dezelfde inspraak daarover heeft als de Vlaamse buren. 

Hoe snel de veiligheidsregio's de aanbevelingen van de OVV gaan doorvoeren, kan Petter niet zeggen. "We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de veiligheid en het calamiteitenplan. We gaan het OVV-rapport donderdag bespreken in het overleg van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (MWB) en zullen dan een standpunt bepalen."

Kritisch bekijken
Petters collega Jack Niederer van de gemeente Roosendaal, verwijst in een reactie naar de gezamenlijke verklaring van de Veiligheidsregio. “Alle zesentwintig gemeenten die samen de Veiligheidsregio vormen, hebben eerder afgesproken om gezamenlijk langs de bestuurlijke weg aandacht te vragen voor de veiligheid van kerncentrales in Doel en Borssele." 

Stralingsincidenten
Volgens de burgemeester van Roosendaal blijft de Veiligheidsregio MWB zich 'onveranderd inzetten op haar eigen verantwoordelijkheid bij de planvorming en voorbereiding op stralingsincidenten en kernongevallen.' 

Zo zorgt de Veiligheidsregio MWB dat het voldoende middelen en deskundigheid (bijvoorbeeld op het gebied van crisiscommunicatie) in huis heeft en de beschikbaarheid daarvan borgt in geval een incident zich voordoet. 'Daarbij wordt regionaal en (inter)nationaal samengewerkt en geoefend met de relevante partners', aldus de verklaring van de 26 gemeenten.

Engie Electrabel
Zowat tegelijk met het OVV-rapport, laat Engie Electrabel weten dat reactor drie van de kerncentrale in het Belgische Doel pas op 1 augustus weer wordt opgestart, ruim drie maanden later dan gepland. Volgens de uitbater van de kerncentrale duren de onderhoudswerkzaamheden langer dan gepland.

De reactor werd in september stilgelegd nadat het beton in een opslagbunker in het niet-nucleaire deel van het complex niet aan de eisen bleek te voldoen. De centrale tussen Antwerpen en Bergen op Zoom telt in totaal vier reactoren. 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.