Provincie wil maatregelen om dreigend tekort aan grondwater te voorkomen

12 april 2018 om 12:40
nl
Als de provincie niet ingrijpt bestaat het gevaar dat Brabant op de lange termijn een tekort aan grondwater heeft. En dat is funest voor mens en dier. Door de klimaatverandering dreigt er steeds minder regen te vallen in de zomerperiode als de natuur, de landbouw en de steden het meest behoefte aan water hebben.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

De provincie heeft een onderzoek laten doen naar de grondwaterstand in Brabant. Onder het overgrote deel van Oost-Brabant ligt de zogenoemde Centrale Slenk. Diep onder de kleilagen van die Centrale Slenk zit grondwater. Die lagen laten maar net genoeg water door. Tot nu toe was dat geen probleem omdat de aanvoer die er wel was, voldoende was voor de behoefte van de natuur, de landbouw en de steden.

Klimaatverandering
Maar er is iets aan het veranderen en dat maakt dat de provincie zich moet gaan beraden hoe lang de diepere Brabantse onderlagen nog als grondwatervoorziening kunnen dienen. De verwachting is namelijk dat door de klimaatverandering er in de winter méér neerslag zal gaan vallen en in de zomer juist minder. Het regenwater dat in de winter valt wordt voor het overgrote deel afgevoerd door rivieren. In de winter wordt er dus weinig regenwater in de grond opgeslagen. In de zomer zal er naar verwachting minder regenwater zijn zodat er per saldo een tekort aan grondwater zou kunnen ontstaan.

Grotere vraag naar drinkwater
De provincie verwacht daar de problemen want het wordt warmer en dat zal er op termijn toe kunnen leiden dat vooral de landbouw dubbel zoveel grondwater nodig heeft. En als het warmer wordt verwacht de provincie dat er ook een grotere vraag naar drinkwater zal zijn en dat komt ook uit de grond.

Dat is een grote zorg, want de provincie moet volgens landelijke richtlijnen er voor zorgen dat er altijd voldoende grondwater is. Daarom gaat de provincie nu nadenken over het gebruik van grondwater. In het najaar zal een notitie verschijnen waarin staat hoe het grond- en drinkwater beter benut kan worden en hoe het teveel aan regenwater in natte periodes beter bewaard kan worden voor droge periodes.

 

 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!