Mogen boeren nou wel of niet beregenen? Vijf vragen over het onttrekkingsverbod - Omroep Brabant

Mogen boeren nou wel of niet beregenen? Vijf vragen over het onttrekkingsverbod

25 juli 2018 om 15:37
nl
Er zijn veel misverstanden over de vraag of boeren met deze hitte nou wel of niet mogen beregenen. Er wordt ten onrechte gesproken over een beregeningsverbod, terwijl onttrekkingsverbod wordt bedoeld. Vijf vragen over deze kwestie.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Hoe komen boeren aan hun water?
Boeren halen water om hun land te sproeien (beregenen) uit de diepere grondlagen, het zogenoemde grondwater. Ze kunnen ook water oppompen uit bijvoorbeeld sloten langs hun weiland. Dan spraken we van oppervlaktewater.

Betekent een beregeningsverbod dat boeren hun land niet mogen sproeien?
Boeren mogen hun land beregenen met oppervlakte water tenzij het waterschap een onttrekkingsverbod heeft ingesteld voor het onttrekken van oppervlakte water voor een bepaald gebied. Boeren kunnen daarvoor de actuele onttrekkingsverboden van het waterschap bekijken via de websites van de waterschappen. Boeren mogen grondwater oppompen om akkerland te besproeien. Voor het besproeien van grasland vanuit grondwater geldt de beperking dat dat alleen ‘s avonds en ’s nachts mag. Overdag mag dat niet tot 1 augustus. Deze regeling is wettelijk bepaald. 

Kan er een algemeen beregeningsverbod worden ingesteld?
Waterschappen kunnen zo’n algemeen verbod instellen, maar zullen daar alleen in het uiterste noodgeval toe overgaan en dan alleen nog maar in gebieden waar het watertekort alarmerend is. Het is onwaarschijnlijk dat voor de gehele provincie Brabant tegelijk een onttrekkingsverbod of een beregeningsverbod zal gelden.

Welke argumenten overweegt een waterschap dan?
Het waterpeil in sloten en beken moet goed zijn omdat bij een te laag peil onherstelbare schade aan oevers en kades ontstaat. Daarnaast is de kans bij laag water groot dat de waterkwaliteit afneemt. Het lage water wordt sneller warm en heeft minder zuurstof. Dat is dodelijk voor waterplanten en waterdieren.

Hoe zit dat in de verschillende Brabantse gebieden?
De situatie is een momentopname en kan binnen enkele dagen weer anders zijn.

Waterschap Brabantse Delta heeft voor enkele gebieden in het vrij afwaterend gebied een verbod ingesteld. Dan gaat het om een verbod op het onttrekken van oppervlakte water voor het beregenen van grasland of om een totaalverbod op het onttrekken van oppervlakte water (met uitzondering van agrariërs met kapitaalintensieve teelt). Op deze kaart is te zien om welke gebieden het gaat.

Waterschap De Dommel heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor het onttrekken van water uit beken en sloten in het hele werkgebied. Er mag nog wel water worden onttrokken uit de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal en de Zandleij. In alle overige stroomgebieden van de beken en watergangen, inclusief alle zijsloten die erin uitkomen, geldt nu een onttrekkingsverbod.

Waterschap Aa en Maas heeft een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater afgeven voor het beregenen van landbouwgewassen. Het verbod geldt voor de districten Beneden Aa, Boven Aa, Raam en een paar delen van Hertogswetering. Het is een algeheel onttrekkingsverbod met uitzondering van drinkwater voor het vee, het blussen van branden en het onttrekken via een regelbaar drainagesysteem met aanvoer. 

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.