Airbnb's in Eindhoven ontduiken massaal toeristenbelasting, gemeente loopt tonnen mis

EINDHOVEN - Inwoners van Eindhoven die hun woning verhuren via Airbnb ontduiken massaal de toeristenbelasting. Daarmee loopt de stad zeker drie ton aan inkomsten per jaar mis, maar waarschijnlijk gaat het om veel meer geld. De gemeente heeft nu de aanval op illegale verhuur via Airbnb geopend en een gespecialiseerd bureau ingehuurd om controles uit te voeren.

Eindhoven telt tussen de 215 en 250 Airbnb-adressen. “Maar het aantal neemt wel toe en is flexibel”, zegt Vincent Maltha van ANG, het gespecialiseerde bedrijf dat werd ingehuurd door de gemeente Eindhoven om de controles uit te voeren. “Ik denk dat het er nu al meer zijn. Bovendien is er een piek in het aantal aanbieders als er een groot evenement is, zoals een concert van Guus Meeuwis bijvoorbeeld.”

Controleur op bezoek
Ruim honderd verhuurders kregen de afgelopen maand een brief op de mat. Daarnaast kregen 38 locaties een controleur op bezoek. Volgens ANG bleek het overgrote deel van die Airbnb’s geen toeristenbelasting af te dragen. “Slechts dertig à veertig adressen betaalden de som van 3,50 euro per persoon per nacht”, aldus adviseur Maltha.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is Eindhoven onder meer gestart met de controles op Airbnb’s omdat het Eindhovens Hotel Overleg hier al jaren op aandringt. De hoteleigenaren willen een gelijke behandeling als het gaat om belasting en veiligheid. 

Maar wie een snelle rekensom maakt, ziet dat de stad ook simpelweg heel veel geld misloopt vanwege de belastingontduiking. Als de 215 Airbnb’s het hele jaar verhuren aan slechts één persoon per nacht, dan loopt de gemiste toeristenbelasting al op tot bijna drie ton. Waarschijnlijk ligt het echte bedrag nog vele malen hoger. 

Recherchewerk
Nog niet alle Airbnb-aanbieders zijn geconfronteerd met hun belastingplicht. Het exacte adres van een Airbnb krijg je namelijk pas te zien als je een reservering maakt. De medewerkers van ANG gaan daarom als ware rechercheurs te werk.

Zo worden foto’s bijvoorbeeld goed bekeken om ze zo veel mogelijk te koppelen aan locaties. Ook wordt online naar persoonsgegevens gespeurd die waar nodig worden aangevuld door de gemeente vanuit de Basisregistratie Personen.

Toch lukt het niet niet altijd om het exacte adres te vinden. “Soms moet je je daar ook bij neerleggen”, vertelt Maltha. “Een Airbnb met alleen een kamer met een bed en dichte gordijnen op de foto vind je niet. Al helemaal niet als de verhuurder zichzelf online Piet noemt terwijl hij in het echt Jan heet.”


Grijs gebied
De redenen waarom aanbieders van een Airbnb geen toeristenbelasting afdragen lopen uiteen. Maar weinig verhuurders willen er openlijk over praten, blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Anoniem vertelden aanbieders onder meer dat ze veel informatie missen vanuit de gemeente. “Het is een grijs gebied. Het is niet duidelijk óf en waar je je moet melden”, aldus één van hen.

Een andere groep verhuurders ziet de toeristenbelasting vooral als een melkkoe van de gemeente. De meest gehoorde opmerking is dat Eindhoven een veel te hoge prijs vraagt. In Brabant voert alleen de gemeente Waalre ook een toeristenbelasting, van 3,50 euro. Alle andere gemeenten in onze provincie, met uitzondering van Nuenen (2,25 euro), zitten onder de 1,75 euro.  

Niet alleen onwil
Maar volgens Maltha is er niet alleen maar onwil bij Airbnb-verhuurders om te betalen. In veel gevallen gaat het ook om onwetendheid. Daarom wordt bij de controles veel aandacht besteed aan voorlichting. “Mensen starten met een Airbnb zonder over bepaalde dingen na te denken. Maar tijdens de controles zagen wij over het algemeen weinig weerstand. De meeste mensen begrijpen wel waarom ze moeten betalen.”

Naast Eindhoven heeft ook de gemeente Den Bosch onlangs Airbnb’s gecontroleerd op niet betaalde toeristenbelasting. Breda voert momenteel geen controles uit, maar die gemeente is wel de mogelijkheden aan het onderzoeken. In Helmond is het aanbod Airbnb's zo klein dat ze volgens de gemeente allemaal bekend zijn en net als overige verblijfsaccommodaties een aanslag ontvangen. Ook in Tilburg worden de bekende adressen gecontroleerd.

Koers
Of Eindhoven net als de gemeente Amsterdam een deal gaat sluiten met Airbnb zodat toeristenbelasting rechtstreeks bij boeking wordt ingehouden is niet bekend. “Eindhoven moet de verdere koers op dit onderwerp nog bepalen”, aldus een woordvoerder. De wethouder zelf wilde Omroep Brabant niet te woord staan over de controles op toeristenbelasting bij Airbnb’s.

Deel dit artikel: