Video

Steeds vaker dronken leerlingen in de klas, Varendonck College gaat blaastesten afnemen

13 september 2018 om 15:29
nl
Het Varendonck College in Asten en Someren gaat blaastesten afnemen bij leerlingen. Dit omdat de school voor vmbo, havo en vwo vermoedt dat steeds vaker leerlingen dronken in de klas zitten. De school heeft daarom zelf een alcoholtest-set in huis gehaald. Er zijn volgens rector Irma van Nieuwenhuijsen overigens nog geen testen afgenomen bij leerlingen.
Profielfoto van Sandra Kagie
Geschreven door

"Wanneer we het vermoeden hebben dat een leerling dronken in de klas zit, willen we deze mogelijkheid echter wel hebben", geeft ze aan. Volgens de rector komt het steeds vaker voor dat leerlingen dronken in de klas zitten. Concrete cijfers geeft ze niet. Maar bijvoorbeeld na de kermis en na bierfeesten is het volgens haar geregeld raak. 

"Mooie tradities die we hier in de regio hebben. Maar ik ben verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving en voor het geven van goede lessen. Wanneer er een, twee of drie leerlingen op een maandagochtend dronken in de klas zitten dan is het niet meer mogelijk goed onderwijs te kunnen geven."

Reden voor de school om woensdag een brief te sturen aan alle ouders van leerlingen vanaf de derde klas om aandacht te vragen voor het probleem. Het drinken van alcohol door jongeren wordt volgens Van Nieuwenhuijsen in de regio 'te gewoon gevonden'.  "Op deze manier willen we als school stelling nemen en de discussie hierover op gang brengen."   

Tot nu toe voerde volgens de rector elke docent op school zijn eigen strijd in de klas. Door nu als school stelling te nemen hoopt ze een duidelijk signaal af te geven aan leerlingen en ouders: 'Gebruik je verstand en doe het niet'. 

Toestemming ouders
Wanneer een docent nu het vermoeden heeft dat een leerling dronken in de klas zit dan wordt diegene verzocht de klas te verlaten. Vervolgens worden de ouders gebeld om toestemming te vragen voor het afnemen van een alcoholtest. Blijkt uit de test dat een leerling inderdaad gedronken heeft dan vragen we ouders hun kind op te komen halen. De leerling moet de verloren tijd vervolgens op een ander moment inhalen.  Wil een leerling of willen ouders niet meewerken dan stellen we de vraag 'wat gaan we doen'. Maar de rector verwacht eigenlijk niet dat dit nodig zal zijn.

De school heeft volgens haar al heel wat reacties van ouders gekregen op de brief. Die variëren volgens haar van 'hier gaat u niet over' tot 'eindelijk zegt er iemand wat'.  "Natuurlijk ga ik graag het gesprek aan met iedereen", zegt ze. "En dan hoop ik dat ouders begrijpen dat we hier op onze school alles willen doen om leerlingen een veilige leeromgeving te bieden." 

Binnenkort kermis in Someren
In Someren is het vanaf vrijdag 21 september kermis. In Lierop vanaf vrijdag. Dat is volgens Van Nieuwenhuijsen de directe aanleiding voor het Varendonck om juist nu de brief te versturen. 

GGD herkent beeld
De GGD Brabant-Zuidoost herkent het beeld dat jongeren in Someren en Asten veel drinken. "Het neemt langzaam maar zeker af, maar we zitten als regio toch nog erg hoog", geeft manager Elly van den Dobbelsteen van de GGD Brabant Zuid-Oost aan. Op de vraag of je in de afgelopen vier weken dronken bent geweest, antwoordde in 2007 nog 29 procent van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar in Someren 'ja'. In 2015 gold dit voor 23 procent van de jongeren in die plaats.

Voor Asten steeg dit percentage juist van 27 procent in 2007 naar 30 procent in 2015. Voor heel de regio Brabant-Zuidoost daalde het percentage jongeren dat aangeeft in de afgelopen vier weken dronken te zijn geweest van 21 procent in 2007 tot 18 procent in 2015.         

     

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.