'Een dumper is een stumper': dit jaar 5000 drugs- en afvaldumpingen verwacht in de natuur

18 september 2018 om 12:21
nl
De beheerders van natuurgebieden verwachten dat er dit jaar vijfduizend keer asbest, bouwafval en huisvuil in de Brabantse natuur zal worden gedumpt. Dat blijkt uit een notitie die gedeputeerde Johan van den Hout aan Provinciale Staten heeft gestuurd.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

De provincie wil die dumpingen tegengaan. Daarvoor is speciaal de campagne “Een dumper is een stumper” bedacht. Om te weten of dat helpt, heb je een getal nodig op basis waarvan je kunt beoordelen of het beter of slechter gaat en dus of die campagne helpt of niet. Dat is de zogenoemde nulmeting.

Topje van de ijsberg
Daar wordt nu aan gewerkt. Er liggen zelfs twee cijfers. De politie heeft aan de provincie laten weten dat er vorig jaar 83 keer drugsafval in de Brabantse bossen werd gevonden. De instanties die de bossen beheren zijn nu ook aan het tellen en hebben eind dit jaar in beeld hoeveel er nou precies illegaal wordt weggegooid. Een steekproef wijst uit dat die 83 drugsdumpingen het topje van de ijsberg zijn. 

In februari en maart werd er al een steekproef gedaan in veertig procent van de Brabantse natuur. Op basis daarvan komen de natuurbeheerders tot de verwachting van 5000 dumpingen per jaar. 

Ondertussen denken ze in het provinciehuis na over de vraag hoe je Brabanders zover krijgt dat ze hun troep netjes naar de milieustraat brengen. Dat blijkt volgens de brief van Van den Hout nog niet zo eenvoudig. Voor dat  hele bewustwordingsproces moeten er heel veel neuzen dezelfde kant op staan.  “Het vraagt meer tijd om voor een succesvolle publiekscampagne tegen zowel het dumpen van drugsafval als van asbest/grof huisvuil met de politie, OM, terreinbeheerders, gemeenten en omgevingsdiensten tot een gezamenlijk gedragen communicatieplan te komen”, aldus schrijft de gedeputeerde.

Vorig jaar in november stelden Provinciale Staten tijdens de begrotingsbehandeling geld voor de campagne beschikbaar.  Eind van dit jaar verwacht Van den Hout bekend te maken wat de start zal zijn. Tot die tijd heeft hij nog nodig om met de ‘ketenpartners’ te overleggen bijvoorbeeld over welke financiële consequenties er voor al die partners zijn. Oftewel: als we er uit zijn wie wat betaalt, kunnen we met de campagne beginnen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.