Q-koortspatiënt krijgt maximaal 15.000 euro schadevergoeding als 'gebaar van erkenning'

EINDHOVEN - Chronische Q-koortspatiënten en hun nabestaanden kunnen per persoon aanspraak maken op maximaal 15.000 euro. Het kabinet stelt in totaal 14,5 miljoen euro beschikbaar.

Minister Benno Bruins heeft dat maandag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister wordt er een schadevergoeding betaald omdat de impact van de Q-koortsuitbraak op het leven van de slachtoffers groot was. 

Dat geld is voor mensen die lijden aan chronische Q-koorts, Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) of met een aan QVS gelijkende klachten. Ook nabestaanden van mensen die zijn overleden aan chronische Q-koorts kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

LEES OOK: ‘Kabinet begrijpt niets van ellende patiënten’, geen vreugde na 10 miljoen euro voor Q-koorts

“De beslissing van het kabinet om in een tegemoetkoming te voorzien, is bedoeld als een gebaar van erkenning voor deze mensen", aldus de minister.

Uitzonderlijk grote uitbraak
De Tweede Kamer sprak zich in maart al uit voor een schadevergoeding voor patiënten. Maar er is lang gesproken over de precieze invulling ervan.

De compensatie is uitzonderlijk, staat er in de brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd. 'Het gaat hier echter ook om een uitzonderlijke situatie: een uitzonderlijk grote uitbraak waarvan de consequenties voor betrokkenen destijds niet voorzienbaar waren', schrijft Bruins.

De belangenvereniging Q-uestion vindt het bedrag te weinig om al het leed te compenseren. "Het kabinet maakt een gebaar en zo zien wij dat ook. Wij zijn niet uit op geld maar als je nabestaanden een paar duizend euro geeft dan werkt dat niet", aldus Michiel van den Berg van Q-uestion.

Van den Berg pleit voor smartengeld waaruit blijkt dat het kabinet het leed heel serieus neemt. Hij denkt dan aan een bedrag van rond de 40.000 euro per patiënt. Verder mist hij een spijtbetuiging van het kabinet voor hoe het zo mis kon gaan.

Aanvraag
In totaal is er 14,5 miljoen euro beschikbaar. Mensen die menen voor een vergoeding in aanmerking te komen, kunnen tussen 1 oktober 2018 en 31 janauari 2019 een aanvraag indienen bij www.dus-i.nl.

LEES OOK: 5,5 miljoen extra voor Q-koortspatiënten is 'een pleistertje op een heel grote wonde'

Meer over dit onderwerp:
Q-KOORTS SCHADEVERGOEDINGEN Q-EUSTION