Van drie kerken naar één: in Roosendaal gebeurt het

24 oktober 2018 om 23:43
In een drukbezochte bijeenkomst werden de leden van drie Roosendaalse parochies woensdagavond bijgepraat over de toekomst. Na een lang traject heeft het parochiebestuur besloten twee van de drie kerken te sluiten en zich te concentreren op een. De St. Josephkerk wordt de enige stadskerk voor vieringen Van de Moeder Godskerk en de O.L. Vrouwekerk wordt afscheid genomen.
Profielfoto van Guus Beenhakker
Geschreven door
Guus Beenhakker

De Sint-Norbertusparochie heeft al enige tijd te maken met een dalend aantal leden. Het onderhoud aan drie dure kerkpanden, een gebrek aan personeel en een dalend inkomen noopte het bestuur tot maatregelen. "We willen naar één kerk in Roosendaal, waar we samen aan werken", zo schetste pastoor Ronald van Bronswijk de toekomst.

Hoewel de sfeer hier en daar beladen is, komt er veel begrip vanuit de parochianen voor het besluit. Het hing al een tijdje in de lucht. "In 2014 is het begonnen", vertelt vice-voorzitter Maarten Mallekoote. "Toen moest er een gebouwenplan komen." De leden worden meegenomen in het proces dat plaatsvond tussen toen en nu. "In 2019 gaan we de stappen zetten tot het sluiten van twee kerken."

 

Wachten op privacy instellingen...

 

Begrip
De leden prijzen vooral de manier waarop zij op het besluit zijn voorbereid door het bestuur. "Om draagvlak te creëren, hebben we brainstormsessies georganiseerd. Daarin hebben we gekeken naar de mogelijkheden", blikt Mallekoote terug. "We hebben de exploitatie belicht, maar we hebben ook goed gekeken naar verschillende functies van een kerk en naar uitstraling. Ook praktische onderwerpen zoals parkeren, ov-mogelijkheden en ligging zijn de revue gepasseerd."

In de bestuursvergadering van november wordt het definitieve besluit genomen. Dit wordt voorgelegd aan de bisschop van Breda. Deze kan ermee instemmen, komt met een kanttekening of stemt er niet mee in. Het plan is om de St. Josephkerk in de eerste maanden van 2019 te herinrichten. "Dan wordt er samen met de parochianen gewerkt naar het afstoten van de andere twee kerken. Dat moet geen proces worden van jaren", vindt het bestuur.

Spreekuur voor vragen
Leden van de verschillende parochies kunnen de komende tijd bij het bestuur terecht met al hun vragen over de nieuwe situatie. Hiervoor kunnen ze een spreekuur aanvragen. "Als de emoties wat gezakt zijn, komen er vast vragen", zegt Mallekoote.

Roosendaal valt onder het bisdom Breda. Hieronder valt ook Bergen op Zoom, dat nog twee kerken telt voor de zogeheten eredienst, en Breda, met zeven kerken waar mensen naar de mis kunnen gaan. De grote steden in het bisdom Den Bosch hebben kerkgangers meer te bieden. Den Bosch telt acht kerken, Eindhoven negen en Tilburg zelfs twaalf waar missen worden opgedragen.

Wachten op privacy instellingen...