Video

Wordt het terrein rond de Amercentrale straks een Energie Experience met bedrijfjes en recreatie?

30 oktober 2018 om 22:00
nl
Tientallen ideeën over de toekomst van het terrein rond de enorme Amercentrale bij Geertruidenberg werden afgelopen maanden opgehaald. Ze zijn gebundeld in drie scenario's: van een terrein voor andere zware industrie tot en met een campus met bedrijfjes en recreatie. Dinsdagavond werden de details uit de doeken gedaan.
Profielfoto van Raoul Cartens
Geschreven door
Raoul Cartens

Door de klimaatafspraken zal de Amercentrale komende jaren drastisch veranderen. Het kabinet wil dat de energiereus in 2024 volledig duurzame elektriciteit opwekt, dus niet meer met het stoken op kolen. Iets waar eigenaar RWE al druk mee aan de slag is. Door het verdwijnen van die kolen ontstaat er rond de centrale ruimte die anders kan worden ingevuld.

Scenario's
In het rapport 'Toekomstperspectieven Amergebied' hebben onder andere de provincie Noord-Brabant, de gemeente Geertruidenberg, de eigenaar van de centrale RWE en de Regio West-Brabant drie mogelijkheden voor de nieuwe inrichting uitgewerkt. De drie scenario's kregen de typeringen 'zonering', 'bundeling' en 'vervlechting' en geven een beeld over de mogelijkheden tussen 2025 en 2040.

De meest drastische variant is 'vervlechting', waarbij het Amergebied verschillende en gemengde functies krijgt. Zo komen er recreatieve routes, nieuwe natuur en verschillende technieken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Het gebied van de Amercentrale wordt een nieuw stadsdeel van Geertruidenberg waar wordt gewoond, met een campus voor innovatieve bedrijven. Een Energie Experience moet bovendien aan bezoekers de geschiedenis gaan vertellen hoe op deze plek de energietransitie is gemaakt. Opvallend bij de impressies van dit scenario is dat de huidige koeltoren is versierd met een soort serpentine.

Zware industrie
Haaks op wonen, campus en recreatie staat het scenario 'bundeling'. Het terrein van de Amercentrale wordt ingezet voor verdere economische ontwikkelingen met een verbeterde bereikbaarheid. Door industriële bedrijven uit de Donge-zone naar het Amerterrein te verplaatsen, ontstaat er in het hart van Geertruidenberg ruimte om de oevers van de Donge te ontwikkelen tot een woon- en leefgebied. Het Amergebied heeft nu al gedeeltelijk een categorie 5 industrie-bestemming, waar dus nog meer zware industrie kan worden gevestigd.

Het derde scenario 'zonering' is eigenlijk een mix van bovenstaande varianten. Het nu afgeschermde terrein van de Amercentrale blijft gesloten en blijft een grote rol spelen in de energievoorziening van Nederland. Zo zou het een 'omzetstation' kunnen worden voor windenergie van de Noordzee, die vanuit Geertruidenberg op het nationale elektriciteitsnetwerk wordt gezet. Ook zou het terrein van de centrale kunnen worden gebruikt voor de grootschalige opslag van waterstof en elektriciteit.

Natte natuur
Rondom dit gebied waar energie wordt omgezet en waterstof wordt opgeslagen liggen risicocirkels waar verder niet gebouwd kan worden. Het landschap in deze cirkels kan worden veranderd in een toegankelijk recreatief gebied met 'natte natuur'. Volgens de plannenmakers wordt zo een 'bijzondere nieuwe overgang naar het nationaal park De Biesbosch gecreëerd, dat aan de overzijde van de Amer ligt.

Er zal nog heel wat water door diezelfde Amer stromen voordat alle betrokken partijen tot een keuze komen. Toch wordt er aanbevolen om na al na te denken over tijdelijke invulling van het gebied. "Zo is het op korte termijn zeer realistisch om locaties voor windmolens te zoeken en definiëren omdat de komst van windmolens geen andere transformaties uitsluiten en het denkbaar is dat de windmolens op lange termijn niet meer in het gebied zullen staan." Ook kan er volgens de onderzoekers nu al worden begonnen met beter toegankelijk maken van de natuur rondom de elektriciteitscentrale. 

Zonering voorkeur
Zowel inwoners van Geertruidenberg als de gemeente lieten dinsdagavond doorschemeren dat hun voorkeur naar het derde scenario 'zonering' uitgaat.

Wachten op privacy instellingen...

 

 

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.