PvdA, D66 en VVD over fusie Nuenen: 'Burgemeester wordt gegijzeld'

20 november 2018 om 14:40
nl
In de strijd om het voortbestaan van Nuenen hebben de lokale partijen VVD, D66 en PvdA dinsdag opnieuw een bom onder die zelfstandigheid gelegd. In ongekend felle bewoordingen halen de drie in een brief aan Provinciale Staten uit naar hun collega-raadsleden en burgemeester Houben. PS praten vrijdag verder over de fusie van Nuenen met Eindhoven.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

VVD, D66 en PvdA  hebben er nooit een geheim van gemaakt dat hun gemeente niet zelfstandig verder kan. Nu het college van burgemeester en wethouders van Nuenen in een ultieme poging Provinciale Staten ervan hebben geprobeerd te overtuigen dat tegenwoordig alles koek en ei is, halen de drie partij in een eigen brief aan PS fel uit.

Ze distantiëren zich van de brief van het college. Volgens de drie partijen versterkt burgemeester Houben de verdeeldheid in de gemeenteraad en voeren de coalitiepartijen machtspolitiek die niet is gericht op samenwerking. Zij denken dat de burgemeester door de coalitie is gegijzeld.

Straatje schoonvegen
“Wanneer wij de brief van het college van B&W lezen, krijgen wij stellig de indruk dat er een 'straatje wordt schoon geveegd'. Het proces is lang niet zo harmonieus en glad verlopen als beschreven in de brief van de burgemeester”,  aldus de PvdA, D66 en VVD in Nuenen.

Scherpe tegenstelling
Houben schreef in de brief aan Provinciale Staten dat Nuenen altijd heeft meegewerkt aan overleg met de provincie. De drie partijen denken daar anders over: “Dit is maar ten dele waar. Tijdens het hele proces hebben wij het college opgeroepen aan tafel te gaan met de gedeputeerde en Eindhoven. Stelselmatig heeft het college dit geweigerd en daarmee ook een scherpe tegenstelling in de raad gecreëerd. Argumenten om niet in gesprek te gaan als: 'over het eigen graf heen regeren' en 'de uitslag van de verkiezingen willen afwachten' raken kant noch wal”. 

Gegijzeld
De drie partijen denken dat de coalitie de burgemeester heeft gegijzeld. “Bij de informatieavonden wilde hij niet eens gastheer zijn voor de gedeputeerde. Ook wilde hij niet meewerken aan de herindelingskrant en mocht de ambtelijke organisatie niet op informatieavonden over het herindelingsontwerp aanwezig zijn”, aldus VVD, D66 en PvdA.

Een burgemeester hoort de drie boven de partijen te staan, een verbinder te zijn en burgemeester van álle inwoners. “Niet alleen van tegenstanders van fusie met Eindhoven. Hij is niet de burgemeester van 2294 van de inwoners die vóór de samenvoeging hebben gestemd en ook niet van de 4494 die niet is komen stemmen! De burgemeester lijkt in deze situatie niet in staat zijn ambt naar behoren uit te oefenen. Wij hebben hem hier meermalen op aangesproken, echter zonder resultaat."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.