Video

Natuurmonumenten wil de open ruimte in Brabant redden

3 december 2018 om 19:45
nl
Nieuwbouwwijken, uitdijende bedrijventerreinen, windmolens, zonneweides, megastallen, meer en meer open ruimte in Nederland wordt er door opgeslokt. Ook in het economisch 'Booming Brabant'. Vereniging Natuurmonumenten maakt zich hierover grote zorgen en pleit voor betere afspraken. “Ons landschap staat op het spel”, zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. “Als we niet opletten, verdwijnt de schoonheid en weidsheid van ons land en de ruimte voor de natuur."
Profielfoto van Raoul Cartens
Geschreven door
Raoul Cartens

Per dag gaan er 16 voetbalvelden aan open ruimte in Nederland verloren, oftewel 8 hectaren. Volgens Natuurmonumenten gebeurt dit grotendeels zonder regie, dus zonder goede onderlinge afspraken.

Eentonig
En dat is in Brabant niet anders. Waardevolle Brabantse landschappen dreigen te verdwijnen, zoals zandpaden, bomenrijen en kleine gevarieerde akkertjes. In plaats daarvan komen er volgens Natuurmonumenten door schaalvergroting steeds meer eentonige weilanden, boomkwekerijen en andere oprukkende bebouwing. 

Megastallen en logistieke centra verrijzen als blokkendozen in het buitengebied. Samen met windmolenparken en zonnevelden dreigen ze voor een verrommeling van het Brabants landschap, zo vindt de vereniging.

Enquête
Via de website van de natuurbeschermingsorganisatie kan iedereen zich tot 9 januari via de Nationale Landschap Enquête uitspreken over hoe Nederland er uit moet zien. Over hoe de al die ontwikkelingen worden ingepast zodat Nederland een fijn land blijft om te leven; voor mens en natuur. 

Ook Natuurmonumenten vindt de overgang naar duurzame energie van groot belang, maar ziet ongebreidelde groei van zonneparken op open plekken. "Er zijn nog grote oppervlaktes lege daken op woningen, kantoren en andere bouwwerken. Daar is nog ruimte voor zo’n 145 miljoen zonnepanelen, maar ondertussen kijken steeds meer bestuurders met vragende ogen naar natuurgebieden en open ruimte om de energieopgave te realiseren." 

Geen energiefabriek
“Slechts 13 procent van ons landoppervlak is beschermde natuur. Laat die 13 procent ook écht natuur blijven. Verander haar niet in een energiefabriek”, stelt Van den Tweel. 

 

Na de Verenigde Staten is Nederland de grootste voedselexporteur ter wereld. Maar dat zorgt volgens Natuurmonumenten voor een kaalslag op het platteland:  "Met de focus op productie verdwenen sinds de jaren 50 talloze sloten, hagen en bomen en veranderde veel landbouwgrond in gebieden waar slechts één plantensoort op groeit: eiwitrijk gras voor de koeien."

"Het levert meer productie op, maar ondertussen veranderde het boerenland dusdanig dat niet alleen onze nationale vogel de grutto, maar ook de ooit zo gewone tureluur, wulp, patrijs, veldleeuwerik en boerenzwaluw op de rode lijst van bedreigde vogels terecht zijn gekomen."

Woningbouw
Er is een groot tekort aan woningen, waardoor er de komende jaren een miljoen huizen moeten worden bijgebouwd. Maar regie hierop lijkt ook hier volgens de vereniging te ontbreken. "Als – optimistisch bekeken – de helft van die opgave binnenstedelijk kan worden opgelost, is nog zo’n 15.000 hectare open ruimte nodig om aan de vraag te voldoen. Dat is anderhalf keer de oppervlakte van de stad Den Haag. Maar welke open ruimte offeren we hiervoor op? Wie beslist hierover?"

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.