'Bewust Investeren': 100 miljoen euro voor verduurzaming openbare gebouwen

DEN BOSCH - De Provinciale Staten gaan 100 miljoen euro investeren in leningen aan gemeenten om scholen, gemeentehuizen, sportaccommodaties en andere openbare gebouwen in Brabant duurzamer te maken. Het project heet ‘Bewust Investeren’ en is een verduurzamingsconcept waar BNG Bank en NN Group eerder ook al 300 miljoen euro voor beschikbaar hebben gesteld.

Volgens gedeputeerde Erik van Merrienboer snijdt het mes aan twee kanten: “Voor gemeenten wordt het met dit project makkelijker de stap te zetten om maatschappelijke gebouwen duurzamer te maken. Daarnaast draagt de investering bij aan onze rendementdoelstelling, zodat we ook in de toekomst onze opgaven kunnen uitvoeren.” 

Bewust Investeren gaat in heel het land te werk en het provinciebestuur rekent op een brede belangstelling in Brabant. De gemeente Oosterhout is al in gesprek met Bewust Investeren over het verduurzamen van openbare gebouwen. Het eerste project wordt het gemeentehuis. 

Nog eens 21 miljoen voor natuurherstel
Het provinciebestuur heeft daarnaast 21 miljoen euro vrijgemaakt voor waterschap De Dommel. Dit hebben ze gedaan omdat volgend jaar in het teken staat van de inrichting en het herstel van natuurgebieden in heel Brabant. 

Provincie, waterschappen en terrein beherende organisaties als Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer gaan allerlei maatregelen treffen om de natuurgebieden te verbeteren, zodat de biodiversiteit kan toenemen. Om te beginnen dus met waterschap De Dommel. Met de 21 miljoen euro worden ecologische aanpassingen verricht in de Natura 2000-gebieden Kempenland-West, Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux. 

Verder willen Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de waterschappen maatregelen treffen om heideterreinen en graslanden te herstellen. Hiervoor hebben ze al plannen klaarliggen voor onder meer Brabantse Wal, Ulvenhoutse Bos, Strabrechtse Heide, Loonse en Drunense Duinen, Kampina en Oisterwijkse Vennen, Vlijmens Ven, Regte Heide en Groote Heide. Hiervoor is nog eens 30 miljoen euro nodig.