Eindhoven stelt kwartiermaker aan die heel snel plan moet maken voor designmuseum

EINDHOVEN - Eindhoven heeft een kwartiermaker aangesteld voor het nog op te richten designmuseum in de stad. Chris Sigaloff gaat in de komende maanden onderzoeken of een rijksmuseum voor design in Eindhoven haalbaar is. Ook is de bedoeling dat zij onderzoekt welke vorm zo'n museum zou moeten krijgen. Sigaloff krijgt daarmee een opdracht waar nogal wat tijdsdruk op staat.

Sigaloff heeft tien jaar bij Nyenrode Business Universiteit gewerkt. Daarna werkte ze voor een aantal organisaties op het gebied van maatschappelijke vernieuwing, duurzaamheid en cultuur. Ze schreef mee aan een advies 'Ontwerp voor de Toekomst' van de Raad voor Cultuur over de toekomst van het Nederlands design. Dat advies werd in oktober gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week. Het werk van Sigaloff moet binnen enkele maanden tot concrete besluiten in de Eindhovense gemeenteraad leiden. 

Er wordt al lang over gepraat
In Brabant wordt al langer gepraat over een designmuseum in Eindhoven. De status van Eindhoven als internationale designstad heeft daar veel mee te maken. In 2017 werd in Provinciale Staten een voorstel aangenomen om te onderzoeken of er in het Evoluon zo'n museum zou kunnen komen. De bekende ontwerper Piet Hein Eek pleitte ook al voor de komst van een designmuseum naar Eindhoven. Tot nu toe is zo'n museum er niet, wel veranderde het Stedelijk Museum Den Bosch in 2018 de naam in Designmuseum Den Bosch

Wordt het Evoluon het onderkomen voor het Eindhovense designmuseum? (foto: Kevin Cordewener)

 

Snel aan de slag
Eindhoven wil graag een rijksmuseum voor design in de stad. Het rijk verdeelt elke vier jaar de subsidies voor grote kunstorganisaties. De volgende periode van vier jaar begint in 2021. De subsidies worden in het jaar daarvoor bekendgemaakt. Maar in de tijd daarvoor moeten de adviezen voor de minister geschreven worden. 

Feitelijk komt het er op neer dat Eindhoven ergens in de komende maanden met een plan moet komen om ervoor te zorgen dat het idee voor een rijksmuseum voor design nog in alle procedures mee kan. Zo'n plan moet ook nog met de provincie worden besproken - waar Eindhoven waarschijnlijk ook een bijdrage van verwacht - én met de andere grote Brabantse steden. 

Een van de vragen waar Sigaloff zich over moet  buigen, is of het Evoluon voor een designmuseum een geschikt onderkomen is. Een andere is wat voor museum het designmuseum moet worden. Sigaloff gaat vorm geven aan een Eindhovense en Brabantse ambitie waar al lang over wordt gepraat maar die tot nu toe nog geen eigen gezicht had.

Deel dit artikel: