Zes mensen klagen in drie maanden 3500 keer over Eindhoven Airport, meer klachten dan ooit

EINDHOVEN - Het aantal klachten over Eindhoven Airport is nog nooit zo hoog geweest als afgelopen jaar: bijna 45.000. In 2017 waren dat er nog bijna 29.000. Dat blijkt uit cijfers van Defensie. In het laatste kwartaal van 2018 waren zes mensen goed voor 3500 klachten.

Ook het aantal melders steeg. Vorig jaar vonden 2532 melders hun weg op het digitale klachtenformulier. Een jaar daarvoor waren het er 1582. 

Meer dan 500 per persoon
Wat verder opvalt is dat het aantal klagers dat per kwartaal meer dan vijfhonderd klachten indiende is gestegen. In het laatste kwartaal van 2018 hadden zes mensen gezamenlijk bijna 3500 keer geklaagd. In 2017 was er 1 persoon die 585 keer had geklaagd.

Ook in het derde en tweede kwartaal van vorig jaar waren er zes mensen die meer dan vijfhonderd keer van zich lieten horen. Toen waren dat respectievelijk 4910 en 6708 klachten. In het eerste kwartaal waren het vier personen die samen goed waren voor 3687 klachten.

Son en Breugel hardst gestegen
De meeste meldingen kwamen, net als in 2017, uit Eindhoven. Maar het aantal meldingen dat uit Son en Breugel kwam, is vooral gestegen. In het laatste kwartaal van 2017 kwamen er 66 meldingen uit die gemeente, in hetzelfde kwartaal een jaar later maar liefst meer dan 1500.

Meer over dit onderwerp:
EINDHOVEN AIRPORT EINDHOVEN GELUIDSOVERLAST