Brabantse organisaties willen dat de provincie na de verkiezingen meer voor zorg en welzijn kiest

12 februari 2019 om 12:03
nl
Behalve aandacht voor economie en werkgelegenheid moet er na de komende Provinciale Statenverkiezingen ook weer de nadruk komen op zorg en welzijn in Brabant. Dat vinden tien maatschappelijke organisaties, die gezamenlijk het manifest 'Samen Doen - Samen Oplossen' hebben opgesteld en aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen in het provinciehuis.
Profielfoto van Paul Post
Geschreven door
Paul Post

De organisaties, waaronder KBO-Brabant, Alzheimer Nederland en de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland constateren dat de provincie Noord Brabant zich de afgelopen vier jaar vergaand heeft teruggetrokken uit het sociaal domein, terwijl bijvoorbeeld de vergrijzing toeneemt en nog fors verder zal toenemen.

Provincie moet mee optrekken
De gevolgen zullen, volgens de manifest-opstellers, groot zijn.vanwege het toenemende aantal hulpbehoevende thuiswonende ouderen, overbelasting en tekort aan mantelzorgers en zorgpersoneel en een te grote belasting voor jongere generaties. In het manifest wordt de provincie opgeroepen weer mee op te trekken, zodat de problematiek op politiek, bestuurlijk en organisatorisch niveau wordt aangepakt.

Misvatting
De 74-jarige Ad Pijnenborg onderschrijft de zorgen die de maatschappelijke organisaties aankaarten. Hij was tien jaar voorzitter van de zorgcoöperatie in Hoogeloon en heeft in die tijd de bijdrage van de provincie in de zorg en welzijn zien afnemen.

"De provincie heeft vier jaar geleden wat afstand gedaan van de ouderenzorg. Ik snap dat wel, want toen kregen de gemeenten de bevoegdheid en budgetten van het rijk. De provincie dacht geen taak meer te hebben, maar dat is een misvatting gebleken en is vooral ten koste gegaan van burgerinitiatieven."

'Kosten zijn lager'
De zorgcoöperatie Hoogeloon is een voorbeeld van zo'n burgerinitiatief. De zorgcoöperatie bestaat sinds 2005 en begeleidt dagelijks ouderen. Er is eigen huisvesting en een zorgcoördinator die met een paar verpleegkundigen ouderen thuis bezoekt. In dorpshuis 'Den Bogerd' is er dagopvang voor ouderen. Er zijn activiteiten als zingen, dansen en bewegingstherapie. En er wordt gezamenlijk gegeten. Vrijwilligers zorgen voor de maaltijden en de kosten zijn aanmerkelijk lager dan via de reguliere zorgaanbieders.

'Burgerinitiatieven in de zorg zijn zo belangrijk'
Pijnenborg: "Dat is opgezet omdat de ouderen in Hoogeloon destijds al aangaven dat ze niet tevreden waren over de reguliere mogelijkheden. Ze wilden graag in het dorp blijven wonen. Ook als ze hulpbehoevend zouden worden. Dat kon toen niet, omdat de woningbouw en de zorgondersteuning daar niet op was ingericht. Toen hebben we het zelf opgepikt en met steun in de aanloop is dat een succes geworden. Zo'n ondersteunende rol van de provincie is enorm belangrijk voor de burgerinitiatieven die zo enorm belangrijk zijn om de problemen in de zorg te lijf te gaan."

 

 

 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.