Fusie Nuenen en Eindhoven definitief van de baan

22 februari 2019 om 16:07
nl
De fusie tussen Nuenen en Eindhoven is nu echt van de baan. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft vrijdag definitief een punt gezet achter het fusieproces: 32 tegen 20 stemmen. Een rechtsgeldig burgerinitiatief vanuit Nuenen, waarin werd gepleit de fusie af te schieten, gaf de doorslag.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Het was maandenlang een dubbeltje op z'n kant, omdat de SP van een verklaard voorstander langzaam in een twijfelaar veranderde. De socialisten hielden de Nuenenaren lang aan het lijntje omdat hun keuze gevolgen heeft. Tegenstemmen betekent vasthouden aan het eigen partijprogramma, maar ook dat de partij afstand neemt van de drie andere coalitiepartijen. Dat is met het oog op de verkiezingen en de nieuwe coalitievorming riskant.

Na de stemming ontstond er even onduidelijkheid of D66 de coalitie wilde laten vallen. De fractie vroeg namelijk een uur schorsing om zich op de situatie te beraden. In dat uur hebben ze gecheckt of de SP-gedeputeerden Johan van den Hout en Henri Swinkels nog achter de fusieplannen stonden. Toen zij dat bevestigden, was D66 bereid met de coalitie de rit uit te zitten tot de komende Provinciale Statenverkiezingen.

Wachten op privacy instellingen...

Ambtelijk advies

Op 7 december werd het fusievoorstel door de Staten van tafel gehaald. Belangrijk argument was dat er een ambtelijk advies is voor minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Daarin staat dat gebrek aan bestuurskracht, waarmee Nuenen door de provincie om de oren wordt geslagen, in de toekomst niet meer telt. Op basis van dat advies besloot de provincie Noord-Holland al een fusieproces te stoppen.

Omdat nu onduidelijk werd of de Tweede Kamer ooit de fusie van Nuenen en Eindhoven zal goedkeuren, sloeg ook bij anderen  de twijfel toe. De Staten gaven gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) opdracht eerst eens uit te zoeken hoe het nou zat met dat advies. Dat kon zonder dat de wettelijke termijn waarbinnen het fusiebesluit moet worden genomen, in gevaar kwam.

Lees verder onder de tweet.

Wachten op privacy instellingen...

 

Verkiezingsstunt

In de vergadering van vrijdag benadrukte gedeputeerde Anne-Marie Spierings dat er nu weliswaar een burgerinitiatief lag maar dat er feitelijk niks was veranderd sinds 7 december. 

Ze onderzoekt nog steeds wat de gevolgen zijn van het ambtelijk voorstel en de beslistermijn komt nog steeds niet in gevaar. Daarom vond ze het overbodig en onzorgvuldig om vrijdag een besluit te nemen. "Gedeputeerde Staten staan nog volmondig achter de fusie omdat wij denken dat dat het beste is voor de burgers van Nuenen".

Keuze voor het volk

Uiteindelijk kozen de volksvertegenwoordigers van de SP de kant van 'het volk dat tegen fusie is'  zoals fractievoorzitter Maarten Everling het noemde. Hij werd door de partijen die voor de fusie zijn gefileerd. Waarom had hij de zaak zo lang getraineerd, vroegen ze hem. Everling zei dat het burgerinitiatief een keerpunt was. 

De andere partijen vonden het een verkiezingsstunt van de SP. Hermen Vreugdenhil (CU/SGP) zei het zo:  "Er is sinds december niks veranderd. Toen wisten we al dat Nuenenaren niet met Eindhoven willen fuseren. U heeft toen geprobeerd de coalitie te redden. Nu het bijna verkiezingen er bijna zijn durft u wel."  "Nietwaar",  zei Everling.

Burgerinitiatief

In Nuenen roken ze op 7 december bloed, want het feit dat Provinciale Staten bleven pappen en nathouden betekende dat het voorstel tijdelijk van tafel ging. In Nuenen zagen ze een klein gaatje in de wetgeving en ze organiseerden in ijltempo een burgerinitiatief om het voorstel toch voor 1 maart te behandelen, wetend dat de SP zich dan bloot moest geven. Die partij zei vorige week in de media al dat ze tegen de fusie zou stemmen. De partij hield woord en daarmee is de fusie nu echt van de baan. 

Lees verder onder de tweet.

Wachten op privacy instellingen...

 

Familieruzies

Het hele fusieproces begon enkele jaren geleden omdat de bestuurscultuur in de gemeenteraad van Nuenen ter discussie stond. In de raad werden complete familieruzies uitgevochten. Totdat provincie riep: we zijn er klaar mee. Een poging om Nuenen te laten fuseren met Son en Breugel mislukte, omdat Son en Beugel daar niks voor voelde. 

Toen kwam Eindhoven in beeld. Niet in de laatste plaats omdat die stad wel wat versterking kan gebruiken. De vrees dat Eindhoven na de fusie van Groningen met het daarbij in de buurt gelegen Haren zou worden ingehaald als vijfde stad van het land, bleek onterecht. Maar om  mee te praten met de grote vier van Nederland is een beetje volume voor Eindhoven wel handig. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven deed alsof het wat hem betreft graag of helemaal niet was.

Volksraadplegingen

Nuenenaren verzetten zich met hand en tand tegen de fusie van Nuenen. Volksraadplegingen volgden elkaar in rap tempo op. Steeds was de uitkomst dat een meerderheid van de mensen die stemden, tegen een fusie met Eindhoven was. Tijdens een inspraakronde, voorafgaand aan de Statenvergadering van vrijdag, merkte een voorstander van de fusie op dat dat per saldo nooit meer was dan 40 procent van de Nuenenaren tegen was. Hij had de opkomstpercentages en de percentage tegenstemmers vergeleken.

Lees verder onder de tweet.

Wachten op privacy instellingen...

 

Ondertussen wisselde de gemeenteraad na verkiezingen van samenstelling en burgemeester Maarten Houben, die nog maar koud in functie riep dat Nuenen niet zelfstandig moest blijven, deed wat die nieuwe volksvertegenwoordigers wilden. Hij werd een vurig pleitbezorger tegen de fusie.

In Nuenen loopt er nu een scheidslijn tussen voor- en tegenstanders. Nu de gemeente niet gaat fuseren zijn de Dwersklippels, zoals Nuenenaren in carnavalstijd worden genoemd,  op zichzelf teruggeworpen. 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.