Video

Brabanders bezorgd over verdwijnen landschap door stadsuitbreiding en bedrijventerreinen

12 maart 2019 om 06:00
nl
Brabanders zijn bezorgd over het verdwijnen van waardevolle landschappen door nieuwe bedrijventerreinen, stadsuitbreiding en de aanleg van wegen, zonneparken en windmolens. Dit blijkt uit de landschapsenquête van Natuurmonumenten, waar bijna 46.000 mensen aan hebben meegedaan, onder wie 5787 Brabanders.
Profielfoto van Raoul Cartens
Geschreven door
Raoul Cartens

Met de provinciale verkiezingen in het vooruitzicht vindt 92 procent van de deelnemers dat de overheid bij het maken van ruimtelijke plannen een grotere rol moet gaan spelen in het behoud van natuur en landschap. Van alle deelnemers maakt 81 procent zich zorgen over de ontwikkelingen in het landschap waarin zij leven.

Stiller en kleurlozer
Volgens Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, wijst de enquête uit dat het landschap achteruit gaat. "Het valt mensen op dat ons landschap steeds killer en kleurlozer wordt. Karakteristieke landschapselementen verdwijnen en bedrijventerreinen rukken op." Vooral in de Randstad geven de deelnemers het landschap een laag rapportcijfers: een 6 of zelfs lager. "Daar staat de leefbaarheid dus echt onder druk", aldus Van den Tweel.

Irma de Potter van Natuurmonumenten gaf december voor onze camera een voorbeeld van landschap dat dreigt te worden opgeslokt.

Wachten op privacy instellingen...

 

In Brabant schommelt het rapportcijfer rond een 7, waarbij vooral het Maasheggenlandschap, de Zundertse landgoederen en de Brabantse Wal relatief hoog scoren. De deelnemers vinden wel dat bedrijventerreinen, woningen, infrastructuur en grote stallen te beeldbepalend aanwezig zijn in het Brabantse landschap. Zo scoort het gebied rond industrieterrein Moerdijk opvallend lager.

Onder grote druk
Lars Koreman, ambassadeur voor Natuurmonumenten in Brabant: “Na ruimte voor natuur vinden de deelnemers aan de enquête het beschermen van de schoonheid van het landschap het meest belangrijk. Die schoonheid staat in Brabant onder grote druk. Verstedelijking slokt landschap op, infrastructuur doorsnijdt landschappen. Maar ook van binnenuit worden waardevolle landschappen uitgehold. Kleine landschapselementen verdwijnen door schaalvergroting en intensivering van de landbouw."

Mensen waarderen hun omgeving hoger als ze meer dieren, bomen, houtwallen en bloemen zien, blijkt uit de enquête. Van den Tweel: “Wilde bloemen geven kleur aan onze omgeving en voeding aan insecten. Ze vormen de onmisbare basis voor sterke natuur. Vorig jaar wees onderzoek uit dat twee derde van alle insecten is verdwenen in nog geen dertig jaar. Zonder bloemen geen insecten, zonder insecten geen vogels."

In natuurgebied Moerenburg bij Tilburg is volgens Irma de Potter van Natuurmonumenten juist goed nagedacht over de combinatie van natuur en stedelijke ontwikkeling.

Wachten op privacy instellingen...

 

Logische plekken
De respondenten vinden dat er ruimte moet zijn voor het opwekken dan duurzame energie, maar wel op logische plekken. Ruim 90 procent van hen vindt daken van woningen en bedrijven geschikt voor zonnepanelen. Windmolens willen ze bij snelwegen, havens en bedrijventerreinen. Natuurgebieden en kleinschalige landschappen vinden de deelnemers juist niet geschikt voor het opwekken van duurzame energie.

De uitkomst van de enquête komt - niet geheel toevallig - in een aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten. Marc van den Tweel: "Provincies zijn verantwoordelijk voor natuur en landschap. Zij nemen besluiten over de toekomst van ons land. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat is hét moment voor alle Nederlanders om te kiezen voor een groen en levend landschap."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.