Provincie wil met extra geld vooral onderzoeksjournalistiek stimuleren

EINDHOVEN - Tijdens de begrotingsbehandeling in november besloten Provinciale Staten 150.000 euro uit te trekken voor de versterking van de lokale journalistiek in Brabant. Gedeputeerde Staten stellen nu voor dat geld te gebruiken voor stimulering van onderzoeksjournalistiek.Tegelijkertijd wil de provincie laten onderzoeken wat er nou eigenlijk aan lokale media is in Brabant.

De wens van de Staten kwam voort uit de klacht dat journalisten nauwelijks meer naar gemeenteraadsvergaderingen gaan. De waakhond van de democratie die journalisten zouden moeten zijn gromt niet meer, laat staan dat die nog bijt. Dat is volgens de Statenleden slecht voor de democratie. Daarom wordt die waakhond nu een kluif van anderhalve ton voorgehouden.

Het initiatief voor een stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek kwam van het CDA. Het maakte deel uit van het jaarlijkse uitruilmoment waarbij partijen elkaar tijdens de begrotingsbehandeling een voorstel gunnen waarvan de waarde ongeveer gelijk is, vorig jaar zo'n anderhalve ton.

Feiten blootleggen
GS hebben een voorstudie gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat de onderzoeksjournalistiek in Brabant gesteund moet worden zodat “feiten en verbanden blootgelegd worden die nog niet zichtbaar waren en die een algemeen maatschappelijk belang dienen”.

LEES OOK: Waakhond van gemeentebestuur moet wakker blijven: anderhalve ton voor lokale journalistiek

Uit die voorstudie is gebleken dat er voor dat soort onderzoeksjournalistiek al via landelijke fondsen geld beschikbaar is. Maar dat neemt niet weg dat specifieke lokale onderzoeksjournalistiek best een extra centje kan gebruiken. Als voorbeeld noemen ze de Werkplaats van Fontys Hogeschool voor Journalistiek. 

Werkplaats Fontys
De Werkplaats biedt jonge onderzoeksjournalisten een werkplek waardoor zij in staat worden gesteld om, bijvoorbeeld in samenwerking met studenten, onderzoek te verrichten in ruil voor gastcolleges, lesmateriaal en dergelijke.

Er komt nu een regeling om die 150.000 euro te verdelen, waarbij GS opmerken dat van dat geld maar een beperkt aantal projecten kan worden gesubsidieerd. Die projecten moeten gericht zijn op een blijvende verbetering van de lokale journalistiek, zodat er ruimte komt voor meer onderzoeksjournalistiek. Projecten die vernieuwend zijn, professionalisering bevorderen en die talenten ontwikkelen hebben een streepje voor.