Onveilige provinciale wegen moeten snel worden aangepakt, vindt de ANWB

BREDA - Nu de verkiezingen achter de rug zijn, is het tijd om wensenlijstjes in te dienen bij het nog te vormen bestuur. De ANWB roept de nieuwe provinciebesturen op om snel de onveiligste provinciale wegen aan te pakken.

Slechts 6 procent van de Nederlandse wegen is provinciaal. Toch valt een vijfde van de verkeersdoden op een provinciale weg. De afgelopen vier jaar kwamen in totaal 427 mensen om het leven op een provinciale weg of fietspad, blijkt volgens de ANWB uit politiegegevens.

Maatregelen
Rotondes, ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels en het verbreden van de berm zijn maatregelen die kunnen bijdragen aan veiligere wegen. De provincies moeten snel actie ondernemen en geld vrijmaken voor de verbetering van de wegen, aldus de ANWB.

Het provinciale wegennet is door de organisatie in kaart gebracht, afgezet tegen de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar zijn gebeurd. Dit is gecombineerd met een technische analyse van de veiligheid van de weg, die is weergegeven door een score. 1121 kilometer aan Brabantse wegen is opgenomen in de analyse.

Het provinciale wegennet in Brabant. (Beeld: ANWB)

De wegen met rode en gele lijnen hebben een hoge ongevallenscore. Dat wil zeggen dat daar tussen 2015 en 2018 relatief veel ongelukken zijn gebeurd. De wegen waar het goed ging zijn groen en oranje.

Gedrag of druk verkeer
Niet alle wegen met een hoge ongevallenscore zijn onveilig ingericht. 32,86 procent van de wegen waar veel ongevallen hebben plaatsgevonden had een risicovolle weginrichting, aldus de ANWB. Een deel van het wegennet was relatief veilig ingericht, maar toch gebeurden er veel ongevallen. Het gaat om 9 procent van de wegen. Mogelijk komt dat door verkeersgedrag of door een druk verkeer, denkt de organisatie.

32,24 procent van de wegen is onveilig ingericht, maar toch gebeuren er weinig ongelukken.