Voorlopig geen beregeningsverbod in Brabant: 'Scheelde niet veel'

1 april 2019 om 17:04
nl
Waterschap Aa en Maas en waterschap Brabantse Delta hebben besloten dat boeren hun grasland in april en mei gewoon mogen besproeien. Waterschap De Dommel neemt hier dinsdag een beslissing over.
Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door

De grondwaterstanden zijn laag voor de tijd van het jaar. Vooralsnog zien de waterschappen geen reden om in te grijpen. Volgens Kees-Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta was het lang spannend: "Het scheelde niet veel, maar uiteindelijk is er geen onttrekkingsverbod ingesteld. We roepen wel iedereen op om verstandig om te gaan met water en zo veel mogelijk water zelf op te vangen en vast te houden."

Waterbesparende maatregelen
Agrarische ondernemers en grondeigenaren die waterbesparende en waterconserverende maatregelen hebben getroffen mogen hun grasland vanaf 1 april beregenen met grondwater.

Voor degenen die géén waterbesparende maatregelen hebben getroffen, blijft het standaard voorjaarsverbod voor het beregenen van grasland met grondwater tot 1 juni van kracht. Dat verbod geldt ook voor graslandpercelen die in de beschermingszones rond de natuurgebieden liggen.

Huidige grondwaterstanden
In Brabant meten 112 peilbuizen constant de grondwaterstand. Op deze kaart zijn de punten te zien. Wanneer de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de vastgestelde ondergrens, kleurt het punt rood.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.